bbb sterkst gegroeid in leden

BBB sterkst gegroeid in leden

Bij het beoordelen van de ledenaantallen van de landelijke politieke partijen in Nederland valt op dat de BoerBurgerBeweging (BBB), de Partij voor de Dieren en Volt het hardst zijn gegroeid. BBB zag een stijging van 23,5 procent, waardoor ze bijna 13.500 leden op 1 januari van dit jaar hadden. Dit blijkt uit gegevens van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Ook de PvdD en Volt lieten positieve groeicijfers zien, met respectievelijk 22 procent en 21 procent. Daarentegen was 50Plus de partij met de grootste daling (12 procent). Forum voor Democratie (FvD) blijft de grootste partij met bijna 62.000 leden, gevolgd door de PvdA met bijna 44.000 leden en GroenLinks met bijna 41.000 leden. Het Documentatiecentrum benadrukt dat PvdA en GroenLinks samen de grootste partij zouden zijn geweest als ze hun partijorganisaties hadden samengevoegd. Het gezamenlijke ledental van de landelijke partijen steeg met 3,5 procent tot 392.000 leden, wat neerkomt op bijna 3 procent van de kiesgerechtigde Nederlanders.

BBB Ledengroei

Het ledental van de BoerBurgerBeweging (BBB) is vorig jaar procentueel het sterkst gegroeid ten opzichte van andere landelijke politieke partijen. Volgens gegevens van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen is het ledental van BBB met 23,5 procent gestegen, wat resulteerde in bijna 13.500 leden op 1 januari van dit jaar.

Groei van andere partijen

Naast BBB hebben ook de Partij voor de Dieren en Volt een aanzienlijke groei in ledental doorgemaakt. Het aantal leden van de Partij voor de Dieren nam toe met 22 procent, terwijl Volt een groei van 21 procent kende. Daarentegen was 50Plus de partij met de grootste daling in ledental, namelijk een afname van 12 procent. Deze cijfers zijn gebaseerd op de gegevens verstrekt door de partijen zelf.

FvD als de grootste partij

Met bijna 62.000 leden blijft Forum voor Democratie (FvD) veruit de grootste politieke partij in Nederland. Hoewel er sprake was van een lichte groei, behield FvD zijn positie aan de top. Op de tweede plaats staat de Partij van de Arbeid (PvdA) met bijna 44.000 leden, wat een stijging van 10,5 procent betekent. GroenLinks bevindt zich op de derde plaats met ruim 41.000 leden, wat neerkomt op een groei van meer dan 20 procent.

Het is interessant om op te merken dat de PvdA en GroenLinks gezamenlijk deelnamen aan de Kamerverkiezingen. Het Documentatiecentrum wijst erop dat als deze partijen hun organisaties hadden samengevoegd, ze duidelijk de grootste partij zouden zijn geweest. Daarnaast heeft de nieuw opgerichte partij NSC, die pas sinds de zomer van vorig jaar bestaat, bijna 10.000 leden en staat daarmee op de dertiende plaats van de lijst.

BBB sterkst gegroeid in leden

De verlies van de regeringspartijen

Alle vier partijen die deel uitmaken van het demissionaire kabinet hebben leden verloren. Hierbij is D66 de partij die procentueel gezien de minste leden heeft verloren, terwijl het CDA juist de meeste leden heeft zien vertrekken. Het CDA, dat voorheen de grootste partij was in termen van ledenaantal tot 2019, bevindt zich nu op de zevende plaats. De VVD staat momenteel op de tiende plaats. Onderzoekers merken op dat dit opmerkelijk is voor een partij die van 2010 tot 2023 de grootste in de Tweede Kamer was en constant de premier leverde. Het is elk jaar opnieuw opvallend dat de PVV niet in het overzicht voorkomt, aangezien het niet mogelijk is om lid te worden van die partij.

Presteren van PVV

De PVV heeft een unieke situatie omdat het niet mogelijk is om lid te worden van deze partij. Hierdoor ontbreekt de PVV elk jaar in het overzicht van ledentallen. Het is belangrijk om op te merken dat dit geen afbreuk doet aan de invloed en populariteit van de partij onder kiezers.

BBB sterkst gegroeid in leden

Globale ledenaantal in landelijke partijen

Het totale ledental van alle landelijke politieke partijen is met 3,5 procent gegroeid, wat resulteert in een totaal van 392.000 leden. Het Documentatiecentrum benadrukt dat het ledental bijna altijd stijgt in verkiezingsjaren. Op 1 januari was bijna 3 procent van de kiesgerechtigde Nederlanders lid van een politieke partij.

Percentage van kiesgerechtigde Nederlanders in partijen

Met betrekking tot het aantal kiesgerechtigde Nederlanders blijkt dat bijna 3 procent van hen is aangesloten bij een politieke partij. Dit percentage illustreert het belang van politieke betrokkenheid en de rol die politieke partijen spelen in het vertegenwoordigen van de belangen en standpunten van de kiezers.

Rol van het Documentatiecentrum

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen heeft een cruciale rol bij het verzamelen en presenteren van gegevens met betrekking tot de ledengroei van politieke partijen. Door het verstrekken van betrouwbare en gedetailleerde informatie, biedt het centrum een waardevol inzicht in de ontwikkelingen binnen het Nederlandse politieke landschap. Met name in verkiezingsjaren zijn de resultaten van het Documentatiecentrum van bijzonder belang om de dynamiek van de politieke partijen en hun aanhang te begrijpen.

In conclusie laat de ledengroei van politieke partijen zoals BBB, PvdD, en Volt zien dat de politieke betrokkenheid in Nederland in beweging blijft. De groei van FvD als grootste partij, de prestaties van PvdA en GroenLinks en de recente opkomst van NSC tonen de diversiteit binnen het politieke landschap. Terwijl sommige regeringspartijen ledenverlies hebben ervaren, blijft de algehele groei van het ledental van landelijke partijen een positieve indicatie van politieke betrokkenheid onder de Nederlandse bevolking.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *