kandidatenlijst

De oprichting van de nieuwe politieke partij ‘Nieuw Sociaal Contract’ heeft een golf van interesse en vragen opgewekt. In deze FAQ-sectie behandelen we een aantal veelgestelde vragen over lidmaatschap, actieve deelname, sponsoring en andere belangrijke aspecten van de partij. Lees verder om meer te weten te komen over hoe u kunt deelnemen en wat de kernprincipes van de partij zijn.

26 september 2023 is de kieslijst gepresenteerd door Pieter Omtzigt.

DE KANDIDATENLIJST VAN NIEUW SOCIAAL CONTRACT

Pieter Omtzigt
Nicolien van Vroonhoven-Kok
Judith Uitermark
Caspar Veldkamp
Sandra Palmen-Schlangen
Eddy van Hijum
Aant Jelle Soepboer
Agnes Joseph
Jesse Six Dijkstra
Merlien Welzijn
Wytske Postma
Femke Zeedijk-Raeven
Folkert Idsinga
Danielle Jansen
Tjebbe van Oostenbruggen
Isa Kahraman
Rosanne Hertzberger
Faith Bruyning
Olger van Dijk
Harm Holman
Diederik Boomsma
Annemarie Heite
Ilse Saris
Natasha Wingelaar
Willem Koops
Nora Achahbar
Sander van Waveren
Ria de Korte-Verhoef
Nathaly Boelhouwer
Marco Schouten
Bram Kouwenhoven
Vincent Verouden
Bart-Jan Heine
Simon Pouwelse
Margreet de Leeuw-Jongejans
Ingrid Hartog
Ronald van Bruchem
Marcel van de Ven
Esmee de Neijs
Wahhab Hassoo
Annemarie Graafland
Marinus Den Hartogh
Rob Wessels
Simon Geleijnse


Veelgestelde Vragen

Hoe kan ik lid worden?

Ja, lid worden is zeker mogelijk. Het lidmaatschap stelt u in staat om invloed uit te oefenen op de partijstandpunten en is een vereiste voor actieve deelname. De jaarlijkse contributie is 20 Euro, en online aanmelding zal binnenkort beschikbaar zijn.

Kan ik actief betrokken zijn?

We hebben al een overweldigende interesse ontvangen van mensen die willen bijdragen. U wordt via onze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen binnen de partijorganisatie.

Is sponsoring mogelijk?

Ja, alle financiële bijdragen zijn welkom, hoewel we geen grote giften accepteren. Donaties kunnen worden gedaan via het Steunfonds Groep Omtzigt.

Kan ik me verkiesbaar stellen?

De termijn voor kandidaatstelling is helaas al gesloten. De ingezonden aanmeldingen worden momenteel beoordeeld.

Wat zijn de hoofdthema’s van de partij?

De partij richt zich voornamelijk op Goed Bestuur en Bestaanszekerheid. Verdere details worden binnenkort in ons verkiezingsprogramma gepubliceerd.

Zijn er standpunten over andere onderwerpen?

Aangezien we een nieuwe partij zijn, zijn er nog veel thema’s waarover we nog geen definitief standpunt hebben ingenomen. We streven ernaar om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van grondig onderzoek.

Zal de partij lokale afdelingen hebben?

Momenteel ligt de focus op het ontwikkelen van een succesvolle landelijke partij. Lokale en provinciale afdelingen kunnen in de toekomst een optie zijn.

Wie bepaalt de kieslijst en het verkiezingsprogramma?

Voor deze eerste verkiezingen zal het bestuur van de partij deze zaken vaststellen. Pieter Omtzigt zal hierbij nauw betrokken zijn. In de toekomst zullen deze beslissingen genomen worden door de Algemene Ledenvergadering.

Wat zijn de fundamentele principes van de partij?

De grondbeginselen en doelstellingen van de partij zijn vastgelegd in de statuten en in een apart document met basisprincipes.