mensen met straffen van meerdere jaren lopen vrij rond door personeelstekort in gevangenissen 1

Mensen met straffen van meerdere jaren lopen vrij rond door personeelstekort in gevangenissen

Mensen met straffen van meerdere jaren lopen vrij rond door personeelstekort in gevangenissen. Ook mensen die tot meerdere jaren cel zijn veroordeeld lopen op dit moment vrij rond vanwege het personeelstekort in de gevangenissen. In maart werd zelfs iemand veroordeeld tot drie jaar en tien maanden cel, maar er was geen plek voor hem in de gevangenis. Het personeelstekort heeft ertoe geleid dat sommige veroordeelden vervroegd naar huis worden gestuurd met een enkelband, terwijl zelfmelders tijdelijk niet worden opgeroepen. Daardoor kunnen mensen met straffen van meer dan een jaar vrij rondlopen, wat tot verontwaardiging leidt bij Kamerleden. Er zijn in totaal 89 mensen met langere straffen die nu op vrije voeten zijn. Minister Weerwind benadrukt echter dat het merendeel van de vrijgelatenen relatief korte straffen heeft.

Mensen met straffen van meerdere jaren lopen vrij rond door personeelstekort in gevangenissen

Gevangenen met langere straffen vrij door personeelstekort

Tekort aan gevangenisbewaarders

Veroordeelden met straffen langer dan een jaar vrij rondlopen

Langst gestrafte op vrije voeten

Ook mensen die tot meerdere jaren cel zijn veroordeeld lopen op dit moment vrij rond vanwege het personeelstekort in de gevangenissen. Uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat de langst gestrafte die nu op vrije voeten is een celstraf heeft openstaan van vier jaar en vijf maanden. 89 mensen met straffen van meer dan een jaar lopen nu vrij rond.

Zo is in maart, waar de meest recente cijfers van zijn, nog iemand veroordeeld tot drie jaar en tien maanden cel. Ook voor hem was geen plek in de gevangenis. Het kabinet stelde eerder dat alleen mensen die een straf kregen voor lichte vergrijpen die op een later moment moeten uitzitten.

Tijdelijke maatregelen demissionair minister Weerwind

Veroordeelden vervroegd naar huis gestuurd met enkelband

Tijdelijke stop op oproepen van zelfmelders

Er zijn genoeg cellen, maar er is een groot tekort aan gevangenisbewaarders. Daarom nam demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming onlangs een aantal tijdelijke maatregelen om de gevangenissen wat ademruimte te geven.

Zo worden sommige veroordeelden vervroegd naar huis gestuurd met een enkelband. Daarnaast worden zelfmelders tijdelijk niet opgeroepen.

Zelfmelders zijn veroordeelden die normaal gesproken een brief krijgen waarin staat wanneer ze zich bij een gevangenis moeten melden om hun straf uit te zitten. Het is de bedoeling dat dit niet de zwaarste criminelen zijn, want die worden na hun veroordeling doorgaans meteen naar de cel gebracht of er wordt een arrestatiebevel tegen ze uitgevaardigd.

Dat is niet zo bij deze zelfmelders. Van hen wordt gedacht dat ze niet de benen zullen nemen en dat ze zich melden zodra ze een oproep krijgen. Maar die oproepen worden nu dus niet verstuurd. De zelfmelders mogen vrij rondlopen tot het personeelstekort in de gevangenissen is opgelost. Twee weken geleden stonden er 2400 op de wachtlijst.

De status van zelfmelders en hun invrijheidsstelling

Uitleg over het concept van zelfmelders

Wachtlijst van zelfmelders

Vrij rondlopen van zelfmelders tot personeelstekort is opgelost

De zelfmelders zijn veroordeelden die niet als zeer gevaarlijk worden beschouwd en daarom de vrijheid krijgen om zichzelf te melden om hun straf uit te zitten. Normaal gesproken worden ze opgeroepen wanneer er een plaats beschikbaar is in de gevangenis.

Echter, met het personeelstekort in de gevangenissen, worden de zelfmelders niet opgeroepen en zijn ze vrij om rond te lopen totdat er voldoende personeel is om hen te kunnen huisvesten. Op dit moment staan er 2400 zelfmelders op de wachtlijst.

Reacties op informatieverschaffing minister Weerwind

Verkeerde indruk gewekt door minister

Kamerleden voelen zich verkeerd geïnformeerd

Minister heeft uitleg te geven

Kamerleden voelen zich verkeerd geïnformeerd door demissionair minister Weerwind over de vrijlating van gevangenen. In een debat eerder gaf de minister aan dat het ging om veroordeelden voor lichte vergrijpen, maar nu blijkt dat er ook mensen vrij rondlopen met straffen van rond de vier jaar cel.

Dit heeft tot verontwaardiging geleid onder de Kamerleden, die vinden dat deze informatie hen onthouden is. Minister Weerwind zal een verklaring moeten geven over deze miscommunicatie en waarom de Kamer niet volledig is geïnformeerd.

Mensen met straffen van meerdere jaren lopen vrij rond door personeelstekort in gevangenissen

Verontwaardiging en zorg onder Kamerleden

BBB-Kamerlid Helder verbaasd

Zorgen van NSC-Kamerlid Uitermark

SP-Kamerlid Van Nispen en onbegrip tegenover samenleving

Verschillende Kamerleden hebben hun verontwaardiging geuit over de gang van zaken met betrekking tot de vrijlating van gevangenen. BBB-Kamerlid Helder is verbaasd dat mensen met straffen van vier jaar en langer vrij rondlopen, terwijl dit volgens de minister alleen zou gelden voor lichte vergrijpen.

Ook NSC-Kamerlid Uitermark maakt zich zorgen en spreekt van een gebrek aan informatie en transparantie. SP-Kamerlid Van Nispen uit zijn onbegrip tegenover de samenleving, omdat zij vinden dat de vrijlating van veroordeelden met langere straffen niet uit te leggen is.

Drang naar verdere actie onder fractievoorzitters

Fractievoorzitter JA21 Joost Eerdmans wil Kamerdebat

Voorstel voor drastische maatregelen Eerdmans

Weerlegging minister Weerwind

Fractievoorzitter Joost Eerdmans van JA21 wil een Kamerdebat over het capaciteitstekort in de gevangenissen. Hij pleit voor drastische maatregelen, zoals het plaatsen van meer mensen op één cel. Minister Weerwind weerlegt dit voorstel en stelt dat dit niet mogelijk is.

Het debat zal moeten uitwijzen welke nadere stappen er genomen kunnen worden om het personeelstekort en de vrijlating van veroordeelden met langere straffen aan te pakken.

Reacties van de politiebonden NPB en ACP

Uitstel van straffen benoemd als zorgelijk

Veroordeling van het huidige beleid door politiebonden

De politiebonden NPB en ACP hebben hun zorgen geuit over de uitstel van straffen en de vrijlating van veroordeelden met langere straffen. Zij benoemen het uitstel van straffen als zorgelijk en uiten hun veroordeling van het huidige beleid.

De politiebonden vinden dat er op een andere manier moet worden omgegaan met het personeelstekort en dat de veiligheid van de samenleving niet in gevaar mag komen.

Onbekendheid over misdaden van vrijgelaten veroordeelden

Mogelijke misdrijven zoals overvallen of grotere drugsdelicten

Ministerie deelt alleen lengte van straf

Oud-rechter Uitermark spreekt zich uit tegen lichte vergrijpen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft nog geen informatie vrijgegeven over de misdaden waarvoor de vrijgelaten veroordeelden zijn gestraft. Er bestaat onbekendheid over mogelijke misdrijven zoals overvallen of grotere drugsdelicten.

Het ministerie heeft tot nu toe alleen de lengte van de straffen bekendgemaakt. Oud-rechter Uitermark spreekt zich uit tegen het idee dat de vrijgelaten veroordeelden enkel lichte vergrijpen hebben gepleegd, aangezien straffen van vier jaar of langer niet gebruikelijk zijn voor lichte vergrijpen.

Weerwoord minister Weerwind op kritieken

Benadrukking dat meeste zelfmelders korte straffen hebben

96 procent van vrijgelaten veroordeelden heeft straf van een jaar of minder

Nog steeds onduidelijkheid bij Kamerleden over informatieverschaffing

Minister Weerwind benadrukt dat het merendeel van de zelfmelders relatief korte straffen heeft. Volgens hem heeft 96 procent van de vrijgelaten veroordeelden een straf van een jaar of minder. Dit betekent dat slechts een klein aantal mensen met langere straffen onbedoeld vrij rondloopt.

Desondanks blijft er onduidelijkheid bestaan bij de Kamerleden over de informatieverschaffing en waarom niet is gecommuniceerd dat er ook langer gestraften op de wachtlijst staan.

Ongenoegen over niet-informeren Kamer over langer gestraften op wachtlijst

Veroordeelden met meer dan een jaar straf nog steeds vrij

Weerwind claimt dat hij de toen beschikbare informatie heeft gegeven

Er heerst ongenoegen onder de Kamerleden over het feit dat zij niet zijn geïnformeerd over het feit dat er ook veroordeelden met straffen van meer dan een jaar op de wachtlijst staan. Deze veroordeelden lopen nog steeds vrij rond en zijn niet opgesloten, ondanks hun straf.

Minister Weerwind claimt dat hij destijds de informatie heeft gegeven die hij op dat moment had. Het is echter de vraag waarom hij niet volledig en transparant is geweest over de situatie met betrekking tot de langere gestraften op de wachtlijst.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *