van der burg roept op tot snel realiseren van 12000 extra opvangplekken voor asielzoekers

Van der Burg roept op tot snel realiseren van 12.000 extra opvangplekken voor asielzoekers

Volgens demissionair staatssecretaris Van der Burg is er met spoed behoefte aan 12.000 extra opvangplekken voor asielzoekers, omdat de huidige locaties overbevolkt zijn. Hij vraagt de Provinciale Regietafels om snel te beslissen of er grote paviljoens met ongeveer 500 opvangplekken kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast doet hij een oproep aan gemeenten om meer spoedopvangplekken te regelen, met name in Noord-Holland. Het COA zal tijdelijk 400 statushouders in hotels onderbrengen om ruimte te creëren, maar dit is niet voldoende. Met het doel om uiterlijk 1 juli extra opvangplekken te hebben, trekt het kabinet miljarden uit voor deze dringende kwestie.

Van der Burg roept op tot snel realiseren van 12.000 extra opvangplekken voor asielzoekers

Van der Burg: snel 12.000 extra opvangplekken nodig voor asielzoekers

Demissionair staatssecretaris Van der Burg heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin hij aangeeft dat er snel 12.000 extra opvangplekken nodig zijn voor asielzoekers. Het doel is om deze extra opvangplekken uiterlijk op 1 juli gerealiseerd te hebben.

Huidige problemen met opvangplekken voor asielzoekers

De huidige opvanglocaties zitten voller dan eigenlijk zou mogen. Sommige locaties sluiten omdat hun contracten aflopen en er worden te weinig nieuwe locaties geopend. Dit zorgt ervoor dat de doorstroming van asielzoekers stagneert en dit is een zorgelijke situatie.

Tijdelijke oplossingen voor het probleem

Om het tekort aan opvangplekken op korte termijn op te lossen, heeft het COA besloten om wekelijks 400 statushouders tijdelijk onder te brengen in hotels. Dit biedt echter geen oplossing op de lange termijn en er is dringend behoefte aan structurele maatregelen.

Van der Burg roept op tot snel realiseren van 12.000 extra opvangplekken voor asielzoekers

Samenwerking met Defensie, Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer

Om de urgentie van het probleem aan te pakken, biedt Van der Burg samen met Defensie, het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer grond van het Rijk aan. Op deze grond kunnen snel grote paviljoens worden gerealiseerd met ongeveer 500 opvangplekken. Het is aan de Provinciale Regietafels om te beslissen of ze gebruik willen maken van dit aanbod.

Inzet van Provinciale Regietafels

De Provinciale Regietafels spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de extra opvangplekken. Zij moeten beslissen of ze gebruik willen maken van het aangeboden grondaanbod en kunnen helpen bij de realisatie van de extra opvangplekken. De samenwerking tussen de regietafels en de genoemde organisaties is essentieel om de opvangcapaciteit snel uit te breiden.

Rol van de gemeenten in het realiseren van meer opvangplekken

Van der Burg doet een beroep op de gemeenten om meer spoedopvangplekken te regelen. Hij stelt voor om bijvoorbeeld sporthallen als opvanglocaties te gebruiken. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het realiseren van deze plekken en hun medewerking is cruciaal om aan de vraag naar opvangplekken te voldoen.

Noord-Hollandse gemeenten achter op schema

Vooral de gemeenten in Noord-Holland blijven achter bij de opgave om opvangplekken te realiseren. Er wordt gepoogd om hier verandering in te brengen en ervoor te zorgen dat ook deze gemeenten hun bijdrage leveren aan het oplossen van het capaciteitstekort.

Verwachting over het aantal asielzoekers

Van der Burg verwacht dit jaar minimaal 49.800 asielzoekers. Dit benadrukt de urgentie van de situatie en de noodzaak om snel extra opvangplekken te realiseren. Het is belangrijk dat het aantal beschikbare opvangplekken in overeenstemming is met het aantal asielzoekers dat Nederland ontvangt.

Controversie over hotelopvang voor asielzoekers

De opvang van asielzoekers in hotels heeft enige discussie opgeroepen. Sommige gemeenten zijn ontevreden over het ontbreken van overleg in deze kwestie. Het is belangrijk dat er open communicatie en samenwerking is tussen de betrokken partijen om ervoor te zorgen dat de opvanglocaties goed worden geregeld en dat er draagvlak is onder de gemeenten.

Financiële inzet van het kabinet

Het kabinet trekt miljarden uit voor de asielopvang. Van der Burg benadrukt dat belangrijke dossiers niet kunnen wachten en dat het kabinet betrokken is bij de kwestie. Het is een grote uitdaging om voldoende middelen vrij te maken om aan de vraag naar opvangplekken te voldoen, maar het kabinet heeft de intentie om hierin te investeren en dit problemen op te lossen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *