Inleiding Tijd voor Herstel 

Welkom bij ons partijdocument, waarin we de fundamenten en doelen van onze politieke beweging uiteenzetten. In dit document bespreken we onze kernprincipes, die gericht zijn op het bevorderen van een democratische en rechtvaardige samenleving waarin burgers actief deelnemen aan zowel economische als sociale ontwikkelingen. We verkennen ook de huidige uitdagingen die onze samenleving gezicht, variërend van economische onzekerheid en bestuurlijke onbekwaamheid tot een afnemend vertrouwen in politieke instituties.

Onze benadering is er een van evenwicht en harmonie, waarbij we streven naar een gezonde balans tussen individuele vrijheden, gemeenschappelijke verantwoordelijkheden en de rol van de overheid en markt. Het document belicht ook de noodzaak voor een nieuw soort politiek; een die niet alleen gericht is op het heden, maar ook op de toekomst en het welzijn van alle burgers.

Lees verder om een diepgaand inzicht te krijgen in onze visie, missie en de veranderingen die we voorstaan om een sterkere, meer verenigde en rechtvaardigere samenleving te creëren. Het verkiezingsprogramma is uitgebracht op 24 oktober 2023 en gepresenteerd door Pieter Omtzigt. Je kan het hier lezen.

Standpunten Partij Programma

Artikel 2: Missie van de Partij

Onze partij richt zich op het creëren van een samenleving waarin burgers actief betrokken zijn bij de vorming van zowel economisch als sociaal beleid, zowel offline als online. In deze visie is er een harmonieuze balans tussen de individuele burger, maatschappelijke organisaties, de overheid en de markt. De partij hanteert een mensbeeld dat relationeel en personalistisch is, met een focus op persoonlijke aansprakelijkheid en gemeenschapsvorming.

Artikel 3: Werkingsmechanisme

a) Wij zijn een democratische organisatie die zich inzet voor het bevorderen van welzijn en economische groei in Nederland en Europa. We koesteren de Nederlandse taal en cultuur als een uitdrukking van onze nationale identiteit en als een middel om sociale rechtvaardigheid te bevorderen.

b) Onze politieke filosofie wordt uitgebreid beschreven in verschillende documenten, waaronder onze grondbeginselen, verkiezingsplatformen en andere publicaties.


Huidige Uitdagingen

Wat is het Risico?

De welvaart van veel burgers staat onder druk door tal van crises, vaak veroorzaakt door ineffectief bestuur. Dit varieert van problemen in de asielopvang tot beleidsvergissingen rond klimaat en economie.

Foutieve Politieke Beslissingen

De huidige situatie is niet het resultaat van onvermijdelijke omstandigheden maar van slechte politieke keuzes. Het is zeer waarschijnlijk dat nieuwe crises zich zullen aandienen, ondanks economische groei.

Vertrouwen in Verval

Er is een groeiend gebrek aan vertrouwen in de overheid, wat heeft geleid tot een technocratische en visieloze politiek.


Historische Context

De Rol van Gemeenschap

Nederland heeft een rijke geschiedenis van gemeenschapsopbouw en sociale voorzieningen, maar deze winsten lijken te worden uitgehold door slecht bestuur en korte-termijn besluitvorming.


Toekomstige Richting

Noodzakelijke Veranderingen

We moeten enkele fundamentele fouten in ons systeem corrigeren. Dit vraagt om een meer gerichte politieke aanpak die de basisbehoeften van mensen, een betrouwbare overheid en internationale samenwerking centraal stelt.

Beweging voor Verandering

Voor een duurzame verandering is een andere houding nodig: een die niet gedreven wordt door eigenbelang, maar die streeft naar eerlijkheid en rechtvaardigheid.

Inleiding

Pieter Omtzigt, een prominente figuur in de Nederlandse politiek, heeft een nieuwe stap gezet in zijn carrière door het oprichten van een nieuwe partij genaamd ‘Nieuw Sociaal Contract.’ Deze partij is speciaal opgericht om deel te nemen aan de aankomende Tweede Kamerverkiezingen en heeft bijzondere focus op twee hoofdthema’s: Goed Bestuur en Bestaanszekerheid. In deze aankondiging leert u meer over de oprichting, de motivaties van Omtzigt, de speerpunten van de partij, en hoe u zich kunt aansluiten als vrijwilliger of kandidaat.


Oprichting en Deelname aan Verkiezingen

Op 20 augustus 2023 kondigde Pieter Omtzigt, ondersteund door een kerngroep en een nieuw bestuur voorgezeten door Hein Pieper, de oprichting van de ‘Nieuw Sociaal Contract’ partij aan. De partij is speciaal opgericht om deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen die op 22 november zullen plaatsvinden.

Visie van Omtzigt

Omtzigt is enthousiast over de mogelijkheid om samen met een toegewijde groep zijn eerdere voorstellen rond goed bestuur en bestaanszekerheid te implementeren.

Focus en Doelstellingen

De partij heeft twee hoofdthema’s geïdentificeerd: Goed Bestuur en Bestaanszekerheid. Voor beide thema’s zijn al concrete voorstellen ontwikkeld. Het verkiezingsprogramma zal ook andere beleidsterreinen behandelen.

Filosofie en Groeistrategie

In lijn met het thema van Goed Bestuur, streeft de partij niet naar snelle groei ten koste van alles, maar naar wat zij noemen ‘verantwoorde groei’. Het uiteindelijke aantal kandidaten en de omvang van de partij zullen in september worden bepaald.

Motivatie en Missie

Omtzigt heeft zich de afgelopen jaren gefocust op het controleren van de overheid en het aankaarten van onrecht. Hij heeft diverse initiatieven en voorstellen ingediend om het bestuur te verbeteren en streeft naar een nieuwe relatie tussen de burger en de overheid.

Kandidaatstelling en Vrijwilligerswerk

De partij is momenteel in gesprek met potentiële kandidaten en biedt mensen ook de mogelijkheid om te solliciteren. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de partij.

Media en Contact

Journalisten kunnen op maandagmiddag 21 augustus contact opnemen voor een interview met Pieter Omtzigt in Enschede.

Denk Mee: Uw Inbreng Is Belangrijk

Als partij streven we naar een inclusieve en weloverwogen benadering van politiek. We hebben een solide basis gelegd met de plannen die in de voorgaande jaren zijn ontwikkeld. Nu is het tijd om deze plannen verder uit te breiden en te verfijnen. Onder leiding van Eddy van Hijum zijn we begonnen met het schrijven van ons verkiezingsprogramma, en we nodigen u uit om deel uit te maken van dit belangrijke proces.

Heeft u een innovatief idee, een specifieke kwestie of een visie die u graag in het programma opgenomen zou willen zien? Uw inbreng is niet alleen welkom, maar wordt ook zeer gewaardeerd. Neem contact met ons op om uw gedachten en ideeën te delen. Samen kunnen we werken aan een verkiezingsprogramma dat echt representatief is voor de behoeften en wensen van onze gemeenschap. Download hier het basisdocument dat gaat dienen als partijprogramma