geen alcohol meer bij het eten voor eerste kamerleden 4

Geen alcohol meer bij het eten voor Eerste Kamerleden

Eerste Kamerleden zullen voortaan hun avondeten moeten nuttigen zonder glaasje wijn. Het dagelijks bestuur van de senaat heeft namelijk besloten dat er in het bedrijfsrestaurant geen alcohol meer wordt geserveerd. Volgens woordvoerder Ronald Berghouwer is het besluit niet genomen vanwege incidenten met dronken politici, maar is het een discussie die al langer speelt. Het CVO, bestaande uit Kamervoorzitter Bruijn en de senatoren Croll en Vos, ziet het als een kleine verandering omdat de meeste leden sowieso niet uitgebreid aan de wijn gaan tijdens het diner. De mogelijkheid om alcohol te drinken blijft wel bestaan op de fractiekamers en tijdens speciale gelegenheden zoals het kerstdiner. Hoewel er nog geen protest is geweest, vindt fractievoorzitter Paul van Meenen van D66 de regel betuttelend en zal hij zich ertegen verzetten. In tegenstelling tot de Eerste Kamer, wordt er in de restaurants van de Tweede Kamer wel alcohol geschonken aan politici en medewerkers, met uitzondering van medewerkers die nog moeten werken.

Het besluit van de Eerste Kamer

Wie heeft dit besluit genomen

Het dagelijks bestuur van de Eerste Kamer, het College van Voorzitter en Ondervoorzitters (CVO), heeft besloten dat er in het bedrijfsrestaurant geen alcohol meer wordt geserveerd. Het CVO bestaat uit Kamervoorzitter Bruijn (VVD) en de senatoren Croll (BBB) en Vos (GroenLinks-PvdA).

De reden achter het besluit

Het besluit om geen alcohol meer te serveren in het bedrijfsrestaurant van de Eerste Kamer is niet ingegeven door incidenten met dronken politici. Volgens woordvoerder Ronald Berghouwer is dit een discussie die al langer speelt. Het is een lijn die al eerder is getrokken voor medewerkers, en nu is besloten om dit ook voor leden door te trekken.

Eventuele incidenten met dronken politici

Volgens Ronald Berghouwer zijn er helemaal geen incidenten geweest met dronken politici. Het besluit om geen alcohol meer te serveren in het bedrijfsrestaurant is dan ook niet genomen naar aanleiding van deze incidenten.

Het bedrijfsrestaurant van de Eerste Kamer

Alcohol serveren in het bedrijfsrestaurant

Het bedrijfsrestaurant van de Eerste Kamer zal geen alcohol meer serveren. Dit betekent dat Eerste Kamerleden voortaan hun avondeten moeten nuttigen zonder een glaasje wijn.

Veranderingen in beleid

Voorheen was het mogelijk om alcohol te bestellen in het bedrijfsrestaurant, maar sinds een tijdje was dit al niet meer mogelijk voor medewerkers. Verschillende senatoren hebben vragen gesteld over deze verandering en nu heeft het CVO besloten om de lijn ook voor leden door te trekken.

De beschikbaarheid van alcoholische dranken in het restaurant

Na deze verandering van beleid zal er geen alcohol meer beschikbaar zijn in het bedrijfsrestaurant van de Eerste Kamer. Dit geldt echter niet voor de fractiekamers, waar leden nog steeds iets kunnen drinken als ze dat willen. Ook zal tijdens speciale gelegenheden, zoals het kerstdiner, een glaasje wijn nog steeds mogelijk zijn.

Geen alcohol meer bij het eten voor Eerste Kamerleden

De reactie van het personeel

Reacties op de verandering

Tot nu toe zijn er geen protesten geweest van Eerste Kamerleden tegen het besluit om geen alcohol meer te serveren. Het is dus nog niet bekend hoe het personeel precies reageert op deze verandering.

Hoe het personeel zich moet aanpassen

Het personeel van het bedrijfsrestaurant zal zich moeten aanpassen aan de nieuwe regelgeving en geen alcohol meer serveren aan de Eerste Kamerleden. Dit kan mogelijk de werkwijze en planning in het restaurant beïnvloeden.

Eventuele protesten tegen het besluit

Op dit moment zijn er nog geen protesten geweest tegen het besluit om geen alcohol meer te serveren. Het is echter niet uitgesloten dat er in de toekomst toch protesten kunnen ontstaan.

Hoe het beleid van de Senaat verschilt van de Tweede Kamer

Vergelijking van het alcoholbeleid

Het beleid omtrent alcohol in het bedrijfsrestaurant verschilt tussen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer is het nog steeds toegestaan om alcohol te bestellen en te serveren in het restaurant, zowel voor politici als medewerkers.

Verschillen in eerdere regelgeving

Er is verschil in eerdere regelgeving omtrent drinken in het bedrijfsrestaurant tussen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer geldt dat medewerkers geen alcohol mogen drinken wanneer ze daarna nog moeten werken.

De mening van de Tweede Kamer over deze verandering

Het is niet bekend wat de exacte mening is van de Tweede Kamer over de verandering in het beleid van de Eerste Kamer omtrent alcohol in het bedrijfsrestaurant. Een woordvoerder van de Tweede Kamer geeft wel aan dat daar nog steeds alcohol wordt geschonken.

Geen alcohol meer bij het eten voor Eerste Kamerleden

Het beleid van andere overheidsinstellingen

Hoe deze situatie zich verhoudt tot andere overheidsinstellingen

Het besluit om geen alcohol meer te serveren in het bedrijfsrestaurant van de Eerste Kamer staat op zichzelf en heeft geen directe relatie tot het beleid van andere overheidsinstellingen. Elk orgaan heeft zijn eigen beleid en regels omtrent het serveren van alcohol.

Verschillen tussen beleid van openbare en private bedrijven

Er kunnen verschillen zijn tussen het beleid van openbare en private bedrijven wat betreft het serveren van alcohol op de werkvloer. Elk bedrijf heeft zijn eigen regelgeving op dit gebied, afhankelijk van de bedrijfscultuur en de wettelijke bepalingen.

‘Kleine verandering’ – uitdrukking uitgelegd

Wat bedoelt met ‘kleine verandering’?

Volgens woordvoerder Ronald Berghouwer van de Eerste Kamer is de verandering om geen alcohol meer te serveren in het bedrijfsrestaurant een kleine verandering. Hij geeft aan dat er sowieso al weinig leden waren die bij het diner uitgebreid aan de wijn gingen.

Hoe deze verandering de maaltijden van leden beïnvloedt

Deze verandering zal de maaltijden van de Eerste Kamerleden beïnvloeden doordat ze voortaan geen alcohol meer kunnen bestellen en nuttigen tijdens het diner in het bedrijfsrestaurant.

Verklaring van de woordvoerder van de Eerste Kamer

Volgens Ronald Berghouwer, woordvoerder van de Eerste Kamer, is het besluit om geen alcohol meer te serveren een kleine verandering. Hij geeft aan dat er sowieso al weinig leden waren die bij het diner uitgebreid aan de wijn gingen.

Drinken op het werk

Maatschappelijke opvattingen over drinken op het werk

Maatschappelijke opvattingen over drinken op het werk zijn veranderd. Volgens woordvoerder Ronald Berghouwer is drinken op het werk niet meer van deze tijd. Dit kan een reden zijn achter het besluit om geen alcohol meer te serveren in het bedrijfsrestaurant van de Eerste Kamer.

Hoe het beleid overeenkomt met de verandering in maatschappelijke opvattingen

Het nieuwe beleid om geen alcohol meer te serveren in het bedrijfsrestaurant van de Eerste Kamer sluit aan bij de verandering in maatschappelijke opvattingen over drinken op het werk. Er is een grotere bewustwording en focus op gezondheid en verantwoordelijk drinken.

Gevolgen van drinken op het werk

Het drinken van alcohol op het werk kan verschillende gevolgen hebben, zoals verminderde productiviteit, verminderde concentratie en risico op ongelukken of fouten. Het nieuwe beleid van de Eerste Kamer kan bijdragen aan een gezondere werkomgeving.

De agenda van de Eerste Kamer

Bespreking van de dagelijkse routine van Eerste Kamerleden

Eerste Kamerleden vergaderen wekelijks op dinsdag en soms ook op maandag. Na de dinerpauze wordt er soms nog doorgewerkt. Door het besluit om geen alcohol meer te serveren in het bedrijfsrestaurant verdwijnt de mogelijkheid om tijdens deze momenten alcohol te drinken.

Hoe de maaltijdplannen van leden zijn veranderd

Met het nieuwe beleid omtrent alcohol in de Eerste Kamer zullen de maaltijdplannen van de leden veranderen. Ze zullen voortaan hun avondeten moeten nuttigen zonder een glaasje wijn.

Hoe dit besluit de werkweek beïnvloedt

Het besluit om geen alcohol meer te serveren in het bedrijfsrestaurant van de Eerste Kamer kan de werkweek van de leden beïnvloeden. Het kan invloed hebben op de dineermomenten en de sfeer tijdens vergaderingen na de dinerpauze.

Eerdere ervaringen met alcohol tijdens diners

Verhalen over alcoholgebruik tijdens diners

Er zijn geen specifieke verhalen bekend over alcoholgebruik tijdens diners in de Eerste Kamer. Het besluit om geen alcohol meer te serveren is dan ook niet genomen naar aanleiding van problemen of incidenten hiermee.

Hoe vaak er normaal gesproken alcohol wordt gedronken

Er is geen exacte informatie beschikbaar over hoe vaak er normaal gesproken alcohol wordt gedronken tijdens diners in de Eerste Kamer. Woordvoerder Ronald Berghouwer geeft echter aan dat er sowieso al weinig leden waren die bij het diner uitgebreid aan de wijn gingen.

Eventuele problemen die in het verleden zijn opgetreden

Er zijn geen problemen bekend die in het verleden zijn opgetreden met betrekking tot alcoholgebruik tijdens diners in de Eerste Kamer. Het besluit om geen alcohol meer te serveren is dan ook niet genomen naar aanleiding van problemen of incidenten.

Toekomstige plannen voor het alcoholbeleid

Of er plannen zijn om het beleid verder te veranderen

Op dit moment is het niet bekend of er plannen zijn om het beleid omtrent alcohol verder te veranderen in de Eerste Kamer. Het besluit om geen alcohol meer te serveren in het bedrijfsrestaurant is pas recent genomen.

Eventuele uitzonderingen op de regel

Er zijn nog geen uitzonderingen bekend op het besluit om geen alcohol meer te serveren in het bedrijfsrestaurant van de Eerste Kamer. Het is echter mogelijk dat er in de toekomst uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor speciale gelegenheden of evenementen.

Het perspectief van leden op verdere verandering

Het is niet bekend wat het perspectief is van de leden op verdere veranderingen in het alcoholbeleid van de Eerste Kamer. Op dit moment zijn er nog geen protesten geweest tegen het anti-alcoholbesluit, maar het is niet uitgesloten dat er in de toekomst toch protesten kunnen ontstaan.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *