gewoon meerderheidskabinet onmogelijk aldus oud informateur remkes 1

Gewoon meerderheidskabinet onmogelijk, aldus oud-informateur Remkes

Oud-informateur Remkes heeft verklaard dat de vorming van een ‘normaal’ meerderheidskabinet met de PVV, VVD, NSC en BBB onmogelijk is. In plaats daarvan pleit hij voor een ander soort kabinet, zoals een extraparlementair kabinet of een kabinet met een gedoogconstructie. Remkes benadrukt dat de fracties van de politieke partijen eerst moeten bepalen welk soort kabinet zij eigenlijk willen vormen. Hij geniet veel gezag in Den Haag en wordt geprezen om zijn vermogen om botsende partijen samen te brengen. Remkes was verantwoordelijk voor de formatie van het kabinet-Rutte IV na een moeilijk en langdurig proces in 2021.

Gewoon meerderheidskabinet onmogelijk, aldus oud-informateur Remkes

Oud-informateur Remkes’ perspectief op de vorming van een meerderheidskabinet

Oud-informateur Remkes heeft zijn opinie gegeven over de moeilijkheid om een traditioneel meerderheidskabinet te vormen. In het tv-programma Buitenhof pleitte hij voor een ander soort kabinet, zoals een extraparlementair kabinet of een kabinet met een gedoogconstructie. Remkes betoogt dat de fracties van de betrokken politieke partijen eerst moeten beslissen welk soort kabinet zij willen vormen voordat er verdere voortgang kan worden geboekt.

Remkes’ politieke carrière en zijn vermogen partijen bij elkaar te brengen

Remkes heeft een indrukwekkende politieke carrière, waarin hij onder andere diende als oud-VVD-Kamerlid, oud-minister en voormalig commissaris van de Koning. Hij staat bekend om zijn vermogen om botsende partijen bij elkaar te brengen, wat vooral duidelijk werd tijdens de moeizame en langdurige kabinetsformatie in 2021. Dankzij zijn inzet kwam het kabinet-Rutte IV tot stand, bestaande uit VVD, D66, CDA en de ChristenUnie.

De rol van dichtgetimmerde regeerakkoorden in de huidige politieke situatie

Remkes uit begrip voor de keuze van NSC-leider Omtzigt om uit de formatiegesprekken te stappen. Hij gelooft dat een meerderheidskabinet onmogelijk is vanwege Omtzigt’s standpunt. Remkes maakt zich ook zorgen over de bestaande verhouding tussen het Kabinet en de Tweede Kamer. Hij pleit voor meer democratische invloed en minder gebondenheid aan dichtgetimmerde regeerakkoorden die de Kamer weinig ruimte bieden. Hij vindt dat er een verandering moet komen in het huidige systeem.

Gewoon meerderheidskabinet onmogelijk, aldus oud-informateur Remkes

Een alternatieve aanpak voor toekomstige formatiegesprekken

Remkes roept op tot een regeerakkoord dat er op hoofdlijnen kan zijn, zonder dat er direct een meerderheid aanwezig hoeft te zijn. Hij stelt voor dat fractievoorzitters namen kunnen indienen van mogelijke bewindslieden, die vervolgens op persoonlijke titel tot een kabinet kunnen toetreden. Hij verwijst naar het Deense systeem als voorbeeld, waarin een soortgelijke aanpak gehanteerd wordt.

De omgang met bezwaren van NSC-leider Omtzigt

Remkes uit kritiek op de manier waarop er is omgegaan met de bezwaren van NSC-leider Omtzigt. Hij pleit voor meer empathie en inlevingsvermogen tijdens toekomstige formatiegesprekken. Remkes stelt voor dat er een informateur gekozen moet worden waar Omtzigt vertrouwen in heeft, om zo zijn bezwaren serieus te nemen en hem comfort te bieden.

‘Kleppen dicht’ en respectloos gedrag

Remkes bekritiseert de manier waarop de vier partijen met elkaar hebben onderhandeld. Hij noemt het gedrag tijdens het proces respectloos en spreekt van een sfeerbedervende omgeving. Hij adviseert om geheimhouding te bewaren tijdens formatiegesprekken en benadrukt het belang van fatsoenlijk en respectvol gedrag.

Informateur Plasterk en de toekomst van de kabinetsformatie

Remkes kijkt uit naar het aankomende advies van informateur Plasterk. Volgens hem staat de ‘vormvraag’ nu centraal en hij is van mening dat een meerderheidskabinet onmogelijk is gezien de standpunten van NSC-leider Omtzigt. Remkes deelt zijn perspectief op de rol van de informateur in de toekomstige formatiegesprekken, waarin hij pleit voor verandering en het betrekken van diverse standpunten.

Remkes’ toekomst als informateur

Remkes geeft aan dat hij geen interesse heeft om nogmaals als informateur op te treden. Hij is van mening dat er voldoende andere capabele mensen zijn die deze functie kunnen vervullen.

Remkes’ bijdrage aan het parlementaire stelsel

Remkes heeft een belangrijke rol gespeeld als voorzitter van de Staatscommissie Parlementair Stelsel. Hij heeft waardevolle ervaringen opgedaan en zijn perspectieven gevormd, wat invloed heeft gehad op zijn aanpak als informateur. Zijn betrokkenheid heeft bijgedragen aan het versterken van het parlementaire stelsel.

Samenvattend: Het perspectief van Remkes op de huidige en toekomstige politieke situatie

Remkes’ perspectief kan worden samengevat in enkele belangrijke punten. Hij gelooft dat er een ander soort kabinet gevormd moet worden dan de traditionele meerderheidskabinetten. Hij pleit voor een regeerakkoord op hoofdlijnen en meer democratische invloed. Ook uit hij kritiek op de omgang met de bezwaren van NSC-leider Omtzigt en benadrukt hij het belang van fatsoenlijk gedrag tijdens formatiegesprekken. Remkes’ adviezen en suggesties kunnen invloed hebben op toekomstige formatiegesprekken en het brede politieke landschap in Nederland.

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

  1. Ook in Vlaanderen, dat erg begaan is met ‘efficiënt, innovatief bestuur’, worden de Nederlandse formatie o.l.v. de professoren Ronald Plasterk en Kim Putters én de ontwikkeling van uw partij met belangstelling gevolgd. Met ‘innovatief’ bedoel ik ‘Sociaal rechtvaardig, zuinig & duurzaam en veilig & welvarend’, waarbij welvaart meer over welzijn gaat dan over bezit. Uw centrumrechtse groep van vier partijen bestaat uit twee deelgroepen met elk 44 zetels, die mekaar uitstekend in evenwicht kunnen houden: de PVV & BBB (de populisten) en de VVD & NSV (de (polderende) realisten). Elk van deze vier partijen kan twee reeksen voorstellen doen: 1. Kernbeleid dat door de vier ondersteund wordt. 2. Beleid dat besproken en ontwikkeld wordt in de Tweede – én Eerste Kamer. Ook de experten van het extraparlementair kabinet (5 – 4 – 3 – 1) worden voorgesteld door de partijen. Johan Remkes pleitte op 15/2 bij Sven Kockelmann terecht tégen een gedoogpartij NSV in de rol van prijs schutter. Geert Wilders walgt van prijsschutters én hij weet dat als de regering valt, het aantal zetels van de wijze realisten kan halveren…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *