nsc top probeert beroering onder achterban te beteugelen

NSC-top probeert beroering onder achterban te beteugelen

Op een speciale ledenbijeenkomst in Zwolle heeft de NSC-top geprobeerd om de opwinding en verdeeldheid binnen de partij over de kabinetsformatie te beteugelen. Na het abrupte stoppen van de formatiegesprekken met PVV, VVD en BBB, ontstond er een grote hectiek binnen de partij. De voorzitter erkende dat er veel tumult was ontstaan, met ontvangen mails, opzeggingen en aanmeldingen als gevolg. Tijdens de bijeenkomst konden leden online vragen stellen en hun opmerkingen doorgeven, waaruit bleek dat de NSC-leden verdeeld waren over de aanpak van de partijtop. NSC-leider Omtzigt gaf uitleg over andere mogelijke formatieopties en beloofde constructief mee te werken. Het is nu afwachten of de bijeenkomst en het aankomende congres zullen zorgen voor rust en duidelijkheid binnen de partij.

NSC-top probeert beroering onder achterban te beteugelen

Ledenbijeenkomst in Zwolle

NSC-top bijeenkomst in een poging om opwinding binnen de partij over de kabinetsformatie te beheersen

Op een speciale ledenbijeenkomst in Zwolle heeft de NSC-top geprobeerd om de opwinding binnen de partij over de kabinetsformatie te beheersen. NSC-leider Omtzigt en zijn secondant Van Hijum hebben op 6 februari plotseling de formatiegesprekken met PVV, VVD en BBB stopgezet, wat heeft geleid tot immense hectiek binnen de partij. NSC-voorzitter Bert van Boggelen erkende tijdens de “bijpraatsessie” dat het een achtbaan was geweest.

De formatiebreuk heeft gezorgd voor 2000 ingestuurde mails, ruim 300 opzeggingen en 300 nieuwe aanmeldingen. De ledenbijeenkomst in Zwolle, speciaal georganiseerd voor 150 leden, zat binnen vijf minuten vol. Om tegemoet te komen aan de leden die niet naar binnen konden, kregen zo’n 1800 leden de mogelijkheid om online hun vragen en opmerkingen door te geven.

Verdeelde meningen na het afbreken van de formatie

Helft van de NSC-leden die de vroege breuk met PVV, VVD en BBB goedkeurden

Uit de 2000 ingestuurde mails bleek dat de NSC-leden verdeeld waren over de aanpak van de partijtop. Ongeveer de helft vond het goed dat de NSC de formatie met PVV, VVD en BBB vroegtijdig heeft afgebroken. De andere helft vond het zonde en pleitte voor meer flexibiliteit van de partijleiding.

NSC-top probeert beroering onder achterban te beteugelen

Exotische varianten bij de formatiekwestie

Uitleg van de NSC-top over de verschillende varianten in de formatie, inclusief minderheidskabinet of extraparlementair kabinet

Om de leden meer inzicht te geven in de formatiekwestie, heeft NSC-leider Omtzigt tijdens de ledenbijeenkomst uitgebreid uitleg gegeven over verschillende varianten die momenteel op tafel liggen. Hij noemde onder andere een minderheidskabinet en een extraparlementair kabinet. Omtzigt is voorstander van deze “exotische varianten” en gelooft dat ze een passende oplossing kunnen zijn voor de politieke impasse. Hij beloofde de leden ook om constructief mee te werken.

NSC en hun standpunt over PVV

Nieuwe uitleg van Omtzigt waarom NSC niet met PVV in een meerderheids-of minderheidskabinet wil

Omtzigt heeft opnieuw uitgelegd waarom de NSC niet wil samenwerken met de PVV in een meerderheids- of minderheidskabinet. Hoewel er rechtsstatelijke afspraken gemaakt kunnen worden, ziet Omtzigt het niet zitten vanwege de scherpe bewoordingen in het PVV-verkiezingsprogramma. Het is echter moeilijk om de hoeveelheid steun van NSC-leden voor het uitsluiten van de PVV vast te stellen.

NSC-top probeert beroering onder achterban te beteugelen

Groepsdiscussies tijdens de ledenbijeenkomst

De mogelijkheid voor leden om in groepen met een kamerlid vragen en opmerkingen te schrijven

Tijdens de ledenbijeenkomst kregen de leden de mogelijkheid om in groepen met een Kamerlid vragen en opmerkingen te delen. Deze werden samengevat in een handjevol vragen. De vragen gingen vooral over de toekomst van de NSC en de huidige activiteiten van de Kamerleden.

Het belang van vertrouwen en profilering

Benadrukking door Omzigt en Van Hijum over het belang van vertrouwen in de partij

Omtzigt en Van Hijum benadrukten tijdens de bijeenkomst het belang van vertrouwen binnen de partij. Ze stelden dat de formatie geen groot drama was en dat het belangrijk is om gezamenlijk aan de toekomst te werken. De NSC-Kamerleden hebben de intentie om zich duidelijker te profileren in de Tweede Kamer en willen plannen presenteren met een eigen geluid.

NSC-top probeert beroering onder achterban te beteugelen

NSC als jonge partij

Hoe leden het woord namen aan het eind van de avond om hun mening te delen

Aan het einde van de avond kregen enkele leden de gelegenheid om hun mening te delen. Eén spreker bedankte voor de heldere uitleg en een andere spreker was blij dat het geluid van de NSC duidelijk naar voren kwam. Omzigt erkende dat er nog ruimte is voor verbetering in de communicatie binnen de partij, maar benadrukte dat de NSC een jonge partij is die elke dag beter wil worden.

Toekomstige naderende gebeurtenissen

Het organiseren van een tweede bijeenkomst over de formatie

De aankondiging van het partijcongres op 6 april en de waarschijnlijke onderwerpen van discussie

Naar aanleiding van de ledenbijeenkomst zal er een tweede bijeenkomst worden georganiseerd over de formatie. Daarnaast is er op 6 april een partijcongres gepland. Op het congres zullen verschillende onderwerpen besproken worden, waaronder wel of niet regeren met de PVV.

Het beteugelen van de beroering

Mogelijke ingediende moties tijdens het congres over het al dan niet regeren met PVV

Het lot van de NSC-partij dat mogelijk zal worden bepaald tijdens de stemming op het congres

Op het partijcongres kunnen moties worden ingediend, bijvoorbeeld over de vraag of de NSC wel of niet wil regeren met de PVV. Het lot van de NSC-partij zal uiteindelijk bepaald worden tijdens de stemming op het congres.

Algehele evaluatie van de bijeenkomst

De bemoedigende reacties van de leden en de tevredenheid over de verduidelijkingen door Omtzigt

Toezegging om de antwoorden op vragen beschikbaar te maken op de website en voortdurende verbeteringsprocessen binnen de partij

De reacties van de leden na de bijeenkomst waren bemoedigend en velen waren tevreden met de verduidelijkingen die Omtzigt had gegeven. Hij beloofde dat de antwoorden op de gestelde vragen beschikbaar zullen zijn op de website. Daarnaast erkende Omtzigt dat er ruimte is voor verbetering en dat de partij continu bezig zal zijn met het verbeteren van processen.

Vergelijkbare berichten

3 reacties

  1. De PVV, de BBB en de VVD willen beslist niet ‘over links’ regeren. Wilders boycotten of onder druk zetten, werkt nooit. Binnen de kortste keren laat hij de regering vallen en komen er nieuwe verkiezingen (waarbij de VVD en NSC dreigen gehalveerd te worden) en volgt er een regering gedomineerd door de populisten van PVV en BBB met wat zwevende aliens en rechtse reptielen. Wie Caroline onlangs hoorde pleiten voor de slachthuizen bemand door Oostblokkers, beseft voor wie ze écht rijdt. Wie de boeren echt wil helpen, neemt het op voor natuur en klimaat en subsidieert hen niet per koe. Véél verstandiger is nauw samen te werken met de VVD om de 44 zetels van de populisten in balans te houden met de 44 van VVD en NSC!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *