presentatie van het verkiezingsprogramma nieuw sociaal contract tijd voor herstel 1

Presentatie van het verkiezingsprogramma Nieuw Sociaal Contract: Tijd voor herstel

Op dinsdag 24 oktober 2023 presenteerde Nieuw Sociaal Contract het verkiezingsprogramma “Tijd voor herstel” voor de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023. Het programma is gebaseerd op een bestaand grondslagen document en inbreng van expertgroepen. Na een intensief proces, waarbij kandidaten ook hebben kunnen meedenken, is het programma tot stand gekomen. Het doel van Nieuw Sociaal Contract is het herstellen van het vertrouwen in de overheid, het bestrijden van armoede, het aanpakken van de woningcrisis, het investeren in duurzaamheid, het versterken van regionale samenwerking, het verbeteren van digitale veiligheid, het beschermen van privacy in de zorg, en het creëren van een rechtvaardig pensioenstelsel.

Het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract is gepresenteerd door Pieter Omtzigt. Het beoogt een overheid die het publiek belang dient, haar taken goed uitvoert en leert van fouten. Ook is het programma gericht op eerlijkheid over dilemma’s en het betrekken van mensen bij afwegingen. Het Nieuw Sociaal Contract streeft naar een letterlijke hernieuwing van de relatie tussen overheid en burger. De partij is opgericht met als doel goede resultaten te behalen bij verkiezingen en het programma is opgesteld op basis van een breed proces van inbreng en samenwerking.

Presentatie verkiezingsprogramma Nieuw Sociaal Contract: Tijd voor herstel

Op dinsdag 24 oktober 2023 presenteerde Nieuw Sociaal Contract het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023. Het doel van Nieuw Sociaal Contract is om een overheid te creëren die het publiek belang dient, haar taken goed uitvoert en leert van fouten. In het programma wordt benadrukt dat eerlijkheid over dilemma’s en het betrekken van mensen bij afwegingen belangrijk is. Er wordt erkend dat niet alles overal en tegelijk kan. Het ultieme doel is om een letterlijk Nieuw Sociaal Contract tot stand te brengen tussen overheid en burger.

Video door Pieter Omtzigt

De presentatie van het verkiezingsprogramma werd gedaan door voorzitter van de commissie verkiezingsprogramma Nieuw Sociaal Contract, Eddy van Hijum. Ook hield Pieter Omtzigt, de lijsttrekker van Nieuw Sociaal Contract, een toespraak tijdens de presentatie. De video van de presentatie was te bekijken op 24 oktober 2023.

Presentatie van het verkiezingsprogramma Nieuw Sociaal Contract: Tijd voor herstel

Taken goed uitvoeren en leren van fouten

Nieuw Sociaal Contract streeft naar een overheid die haar taken goed uitvoert en leert van fouten. De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten geweest waarbij de overheid tekort is geschoten, zoals het toeslagenschandaal en de problemen rondom het Gronings gas. Nieuw Sociaal Contract erkent deze problemen en wil ervoor zorgen dat de overheid verantwoordelijkheid neemt voor haar fouten en maatregelen neemt om herhaling te voorkomen.

Eerlijk zijn over dilemma’s en mensen betrekken bij afwegingen

Eerlijkheid is een belangrijk aspect voor Nieuw Sociaal Contract. Bij het nemen van moeilijke beslissingen en afwegingen wil de partij open en transparant zijn. Het betrekken van mensen bij deze afwegingen is van groot belang, omdat het publiek recht heeft op inspraak en invloed op het beleid dat hen raakt. Door burgers te betrekken bij besluitvorming wordt de legitimiteit van de overheid vergroot.

Erkenning dat niet alles overal of tegelijk kan

Nieuw Sociaal Contract erkent dat de overheid niet alles overal of tegelijk kan realiseren. Er zijn beperkte middelen en prioriteiten moeten worden gesteld. Het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract richt zich dan ook op specifieke thema’s die volgens de partij prioriteit verdienen, zoals het herstellen van vertrouwen in de overheid, bestrijding van armoede, aanpak van de woningcrisis, investeren in duurzaamheid, versterken van regionale samenwerking, verbeteren van digitale veiligheid, het beschermen van privacy in de zorg en het creëren van een rechtvaardig pensioenstelsel.

Doel is een letterlijk Nieuw Sociaal Contract tussen overheid en burger

Het uiteindelijke doel van Nieuw Sociaal Contract is om een letterlijk Nieuw Sociaal Contract tot stand te brengen tussen overheid en burger. Dit contract moet de relatie tussen de overheid en de samenleving herstellen en ervoor zorgen dat de overheid weer voldoet aan de verwachtingen van de burgers. Hierbij is het belangrijk dat de overheid haar taken goed uitvoert, eerlijk is over dilemma’s, mensen betrekt bij afwegingen en erkent dat niet alles overal of tegelijk kan.

Conclusion

De presentatie van het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract markeert een belangrijk moment in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. De partij streeft ernaar om een overheid te creëren die het publiek belang dient, haar taken goed uitvoert en leert van fouten. Nieuw Sociaal Contract wil eerlijkheid over dilemma’s en betrokkenheid van mensen bij afwegingen bevorderen. Daarnaast erkent de partij dat de overheid niet alles overal of tegelijk kan realiseren. Het uiteindelijke doel is de totstandkoming van een letterlijk Nieuw Sociaal Contract tussen overheid en burger.

Op dinsdag 24 oktober 2023 presenteerde Nieuw Sociaal Contract het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023. We willen een overheid die het publiek belang dient, haar taken goed uitvoert en leert van fouten. We willen eerlijk zijn over dilemma’s en mensen meenemen bij afwegingen. We geven toe dat niet alles overal kan, of tegelijk kan. In ons programma willen we letterlijk een Nieuw Sociaal Contract tussen overheid en burger.

In deze video hoor je:

Bron: NPO Politiek

Lees onze plannen voor Nederland in ons programma: [hier](link naar het programma)

Ga voor meer informatie over Nieuw Sociaal Contract naar: [hier](link naar Nieuw Sociaal Contract website)

Lees meer over het werk van Pieter Omtzigt op: [hier](link naar Pieter Omtzigt website)

Blijf ook op de hoogte via:

• Twitter: [hier](link naar Twitter Nieuw Sociaal Contract) • Instagram: [hier](link naar Instagram Nieuw Sociaal Contract) • Facebook: [hier](link naar Facebook Nieuw Sociaal Contract) • Twitter: [hier](link naar Twitter Pieter Omtzigt) • Instagram: [hier](link naar Instagram Pieter Omtzigt) • LinkedIn: [hier](link naar LinkedIn Pieter Omtzigt) • Facebook: [hier](link naar Facebook Pieter Omtzigt Nieuw Sociaal Contract)

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *