samenwerking en verandering in landsbestuur en bestuurscultuur 1

Samenwerking en verandering in landsbestuur en bestuurscultuur

Op vrijdag 10 november vond de allereerste ledenbijeenkomst van Nieuw Sociaal Contract plaats, een historisch moment waar lijsttrekker Pieter Omtzigt een toespraak hield voor de leden. Tijdens deze bijeenkomst deelde Omtzigt zijn visie en plannen voor verandering in het landsbestuur en de bestuurscultuur met de leden van Nieuw Sociaal Contract. Met 44 betrokken kandidaten streeft de organisatie naar een nieuwe maatschappelijke ordening in zowel het fysieke als digitale domein, en focust het op thema’s zoals bestaanszekerheid, migratie, Europese samenwerking, pensioenen, woningbouw, belastinghervorming en betrokkenheid van de samenleving. Het Nieuw Sociaal Contract roept op tot actieve deelname van de burgers en wil samenwerken met hen om verandering teweeg te brengen in het landsbestuur.

Samenwerking en verandering in landsbestuur en bestuurscultuur

Samenwerking en verandering in landsbestuur en bestuurscultuur

Het Nieuw Sociaal Contract heeft als doel om samenwerking en verandering te bevorderen in het landsbestuur en de bestuurscultuur. Dit initiatief streeft naar een nieuwe maatschappelijke ordening, zowel in het fysieke domein als het digitale domein. Het wil de betrokkenheid van burgers vergroten en streven naar een grondwettelijk Hof en herziening van het kiesstelsel. Daarnaast wil het aandacht besteden aan bestaanszekerheid, migratie en Europese samenwerking, evenals hervorming van pensioenen en woningbouw.

In zijn toespraak tijdens de ledenbijeenkomst heeft Pieter Omtzigt zijn visie en plannen gedeeld met de leden van het Nieuw Sociaal Contract. Hij benadrukte het belang van samenwerking en betrokkenheid van alle burgers om verandering te bewerkstelligen. Omtzigt noemde de historische groei van het initiatief, met 44 kandidaten en 7200 leden in slechts enkele weken. Hij prees de betrokkenheid van deze kandidaten en hun bereidheid om hun carrière tijdelijk op hold te zetten om de publieke zaak te dienen.

Streven naar nieuwe maatschappelijke ordening

Het Nieuw Sociaal Contract streeft naar een nieuwe maatschappelijke ordening, zowel in het fysieke domein als het digitale domein. In het fysieke domein is het doel om het landsbestuur opnieuw vorm te geven en een betere samenwerking te creëren tussen overheid, samenleving en markt. Omtzigt benadrukte dat verandering niet alleen in Den Haag kan plaatsvinden, maar dat het ook lokaal moet gebeuren. Hij moedigde iedereen aan om actief deel te nemen aan het Nieuw Sociaal Contract, zowel als vrijwilliger als in een politieke partij.

In het digitale domein wil het Nieuw Sociaal Contract de overheid en de samenleving beter inrichten, met aandacht voor privacy en digitale rechten. Het streeft naar een betere balans tussen efficiëntie en respect voor individuele rechten en vrijheden.

Grondwettelijk Hof en herziening van het kiesstelsel

Het Nieuw Sociaal Contract pleit voor de oprichting van een grondwettelijk Hof in Nederland. Dit Hof zou moeten controleren of wetten voldoen aan de grondwet en de klassieke grondrechten. Omtzigt benadrukte dat dit essentieel is om ervoor te zorgen dat wetten de belangen van de burgers dienen.

Daarnaast wil het Nieuw Sociaal Contract het kiesstelsel herzien. Het huidige kiesstelsel dateert al bijna 100 jaar en is volgens Omtzigt toe aan vernieuwing. Hij pleit voor een kiesstelsel waarin elke provincie een aantal kamerleden heeft, zodat er beter contact kan worden gehouden met de lokale kiezers. Het doel is om de invloed van politieke partijen te verminderen en de stem van de individuele kiezer sterker te laten doorklinken.

Aandacht voor bestaanszekerheid, migratie en Europese samenwerking

Het Nieuw Sociaal Contract heeft ook specifieke aandachtspunten, zoals bestaanszekerheid, migratie en Europese samenwerking. Het wil de bestaanszekerheid van alle burgers waarborgen door onder andere belastinghervormingen en veranderingen in het economische beleid. Daarnaast pleit het voor een eerlijker migratiebeleid en een constructieve samenwerking binnen Europa.

Omtzigt benadrukte dat het belangrijk is om oog te hebben voor de zorgen en behoeften van de burgers en om beleid te ontwikkelen dat deze zorgen adresseert. Hij beloofde dat het Nieuw Sociaal Contract zich zal inzetten voor een realistische aanpak van deze complexe vraagstukken, gebaseerd op feiten en de werkelijkheid.

Hervorming van pensioenen en woningbouw

Een ander belangrijk punt dat Omtzigt besprak, is de hervorming van pensioenen en woningbouw. Hij erkende dat er problemen zijn met het huidige pensioenstelsel en benadrukte de noodzaak om dit aan te pakken. Het Nieuw Sociaal Contract wil hervormingen doorvoeren die ervoor zorgen dat het pensioenstelsel eerlijker en duurzamer wordt.

Op het gebied van woningbouw wil het Nieuw Sociaal Contract het beleid herzien om ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn voor iedereen. Omtzigt benadrukte dat huisvesting een basisbehoefte is en dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat deze behoefte wordt vervuld.

Conclusie

In zijn toespraak tijdens de ledenbijeenkomst van het Nieuw Sociaal Contract deelde Pieter Omtzigt zijn visie en plannen met de leden. Hij benadrukte het belang van samenwerking en betrokkenheid van alle burgers om verandering te bewerkstelligen in het landsbestuur en de bestuurscultuur. Het Nieuw Sociaal Contract streeft naar een nieuwe maatschappelijke ordening in het fysieke en digitale domein, met aandacht voor onder andere bestaanszekerheid, migratie en Europese samenwerking. Omtzigt sprak over de noodzaak van een grondwettelijk Hof en herziening van het kiesstelsel. Daarnaast benadrukte hij de hervorming van pensioenen en woningbouw als belangrijke doelen van het Nieuw Sociaal Contract.

Op vrijdag 10 november vindt de allereerste ledenbijeenkomst in de geschiedenis van Nieuw Sociaal Contract plaats. Aan het einde van de bijeenkomst spreekt Pieter Omtzigt, lijsttrekker, jullie toe.

Lees de speech hier terug: [link]

Ga voor meer informatie over Nieuw Sociaal Contract naar: [link]

Lees meer over het werk van Pieter Omtzigt op: [link]

Blijf ook op de hoogte via:

  • Twitter: / nwsoccontract
  • Instagram: / nieuwsociaalcontract
  • Facebook: / nieuwsociaalcontract
  • Twitter: / pieteromtzigt
  • Instagram: / pieteromtzigt
  • LinkedIn: / pieter-omtzigt-3877733
  • Facebook: / pieteromtzigtnieuwsociaalcontract

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

  1. Samenwerking na de verkiezingen.
    Is het een serieus plan dat NSC een voorkeur heeft voor samenwerking met de VVD? Zelfs boven samenwerking met andere partijen als BBB?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *