tweede kamer wil gebruik bestrijdingsmiddel voor door fruitvlieg geplaagde kersen 1

Tweede Kamer wil gebruik bestrijdingsmiddel voor door fruitvlieg geplaagde kersen

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor door fruitvlieg geplaagde kersen is momenteel een onderwerp van discussie in de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Kamerleden is van mening dat kersentelers in staat moeten worden gesteld om deze middelen te gebruiken om de exotische fruitvlieg te bestrijden. De zorgen zijn groot onder de kersentelers, omdat zij vrezen dat de “Nederlandse kersen dreigen te verdwijnen” als de benodigde vrijstelling voor bepaalde bestrijdingsmiddelen wordt ingetrokken. De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) heeft donderdagochtend hun zorgen overgebracht aan de Tweede Kamer, waarbij ze met name het gevaar van de suzuki-fruitvlieg benadrukten. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft tot nu toe geweigerd om de benodigde vrijstelling te verlenen, gebaseerd op een negatief advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De Kamer is echter van mening dat dit besluit herzien moet worden, omdat het zowel de Nederlandse kersentelers als het straatbeeld zou schaden. De landbouwminister erkent de zorgen en is op zoek naar een oplossing.

Tweede Kamer wil gebruik bestrijdingsmiddel voor door fruitvlieg geplaagde kersen

Wens van de Tweede Kamer

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat kersentelers toch bestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken om een exotische fruitvlieg te bestrijden. BBB diende een motie daartoe in die wordt gesteund door PVV, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, FvD en JA21. De partijen maken zich zorgen en vrezen dat de “Nederlandse kersen dreigen te verdwijnen” omdat bepaalde bestrijdingsmiddelen mogelijk geen vrijstelling meer krijgen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Exotische fruitvlieg

De exotische fruitvlieg vormt een bedreiging voor de Nederlandse kersen. Deze fruitvlieg legt eitjes in groeiende kersen, waardoor de kersen gaan rotten. Dit heeft een negatief effect op de kersenoogst en kan leiden tot aanzienlijke schade voor kersentelers.

Positie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Het ministerie van LNV heeft besloten om een verbod in te stellen op bepaalde bestrijdingsmiddelen die kersentelers tot nu toe vrij mochten gebruiken. Deze beslissing is gebaseerd op een negatief advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Uit inspecties bij kersentelers is gebleken dat zij zich niet hielden aan de voorschriften voor de veilige toepassing van de bestrijdingsmiddelen, wat een bedreiging vormt voor het oppervlaktewater.

Tweede Kamer wil gebruik bestrijdingsmiddel voor door fruitvlieg geplaagde kersen

Bezoek van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) aan de Tweede Kamer

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) heeft een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer om de zorgen van de kersenfruittelers over te brengen. De kersenfruittelers delen hun bezorgdheid over de potentiele schade aan de oogst door de suzuki-fruitvlieg. Ze vrezen voor hun oogst en willen graag bestrijdingsmiddelen blijven gebruiken om de fruitvlieg te bestrijden.

Ontsteltenis onder kersentelers

Ruim honderd Nederlandse kersentelers zijn ontsteld door de sluiting van de vrijstelling voor de bestrijdingsmiddelen Exirel en Tracer dit jaar. Deze kersentelers maken zich zorgen over de bescherming van hun oogst tegen de suzuki-fruitvlieg. Het besluit van het ministerie om de vrijstelling in te trekken heeft geleid tot teleurstelling en bezorgdheid onder de kersentelers.

De rol van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft inspecties uitgevoerd bij kersentelers om de naleving van de voorschriften voor de veilige toepassing van bestrijdingsmiddelen te controleren. De bevindingen van de NVWA tonen aan dat kersentelers verkeerd gebruik hebben gemaakt van de bestrijdingsmiddelen, wat een risico vormt voor het oppervlaktewater. Dit heeft bijgedragen aan het besluit van het ministerie om de vrijstelling in te trekken.

Reactie van de Tweede Kamer op het ministeriële besluit

De Tweede Kamer is bezorgd en vreest dat de kersen uit het Nederlandse straatbeeld zullen verdwijnen als gevolg van faillissementen van kersentelers. Daarnaast wordt de beslissing van het ministerie als oneerlijk ervaren omdat dezelfde bestrijdingsmiddelen in Duitsland wel zijn toegestaan. Deze perceptie van oneerlijkheid heeft geleid tot kritiek en zorgen onder de Kamerleden.

Positionering van Landbouwminister Adema

Landbouwminister Adema erkent de zorgen en bezorgdheid die zijn geuit door de Kamerleden. Hij geeft aan dat hij actief op zoek is naar een oplossing voor de problemen waar de kersentelers mee te maken hebben. Hij merkt op dat kersentelers steeds beter gebruikmaken van bestrijdingsmiddelen en hij is in gesprek om tot een passende oplossing te komen.

Vergelijking met toelating van bestrijdingsmiddelen in Duitsland

Er is een verschil in beleid tussen Nederland en Duitsland met betrekking tot de toelating van bestrijdingsmiddelen. De bestrijdingsmiddelen die in Nederland niet zijn toegestaan, hebben in Duitsland wel de nodige goedkeuring gekregen. Dit verschil in beleid heeft geleid tot ontevredenheid en frustratie onder kersentelers en heeft de discussie over de toelating van bestrijdingsmiddelen aangewakkerd.

Mogelijke oplossingen en toekomstige stappen

Minister Adema is bezig met besprekingen om tot een oplossing te komen voor de problemen waar kersentelers mee te maken hebben. Er wordt gekeken naar potentiële alternatieven voor de bestrijdingsmiddelen die niet meer zijn toegestaan. Daarnaast worden er vervolgmaatregelen overwogen om de kersentelers te ondersteunen en te helpen bij het beschermen van hun oogst tegen de suzuki-fruitvlieg. Het ministerie spant zich in om de belangen van de kersentelers veilig te stellen en een duurzame oplossing te vinden voor de bestrijding van de exotische fruitvlieg.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *