uitstel gasbesluit eerste kamer wekt ongeloof in groningen 1

Uitstel gasbesluit Eerste Kamer wekt ongeloof in Groningen

De beslissing van de Eerste Kamer om voorlopig niet te stemmen over het definitieve sluiten van de gasvelden in Groningen heeft voor verbazing en ongeloof gezorgd in Groningen. Groningse bestuurders reageerden met teleurstelling en stellen dat het vertrouwen van de Groningers in de Haagse politiek hiermee een flinke deuk heeft opgelopen. Verschillende partijen in de Eerste Kamer willen meer informatie over de leveringszekerheid van gas voordat er een definitief besluit wordt genomen over het dichtdraaien van de gaskraan. De term ‘leveringszekerheid’ ligt gevoelig bij bewoners, die geschrokken, verbijsterd en woedend zijn over dit uitstel. Men hoopt dat deze wet zo snel mogelijk wordt goedgekeurd om het vertrouwen te herstellen.

Uitstel gasbesluit Eerste Kamer wekt ongeloof in Groningen

Verbazing en ongeloof in Groningen

Groningse bestuurders hebben met verbazing gereageerd op het besluit van de Eerste Kamer om voorlopig niet te stemmen over het definitieve sluiten van de gasvelden in Groningen. Commissaris van de Koning René Paas noemt het besluit “geen goede dag voor het vertrouwen van Groningers in de Haagse politiek” en geeft aan dat hijzelf ook teleurgesteld is. De onzekerheid die het uitstel met zich meebrengt, zorgt voor veel ongeloof in de regio.

Houding van de Eerste Kamer

In de Eerste Kamer willen BBB, VVD, PVV, JA21 en 50Plus meer informatie over de leveringszekerheid van gas voordat zij besluiten over het definitief dichtdraaien van de gaskraan. Hierdoor wordt de behandeling van de wet die de sluiting regelt uitgesteld. In maart stemde de Tweede Kamer echter vrijwel unaniem (146 van de 150 stemmen) voor het plan om het Groningenveld definitief te sluiten. Het contrast tussen de houding van de Eerste en Tweede Kamer zorgt voor verwarring en frustratie bij Groningers.

Stemming in de Tweede Kamer

De bijna unanieme steun in de Tweede Kamer voor de sluiting van de gasvelden laat zien dat er een breed draagvlak is voor dit besluit. Het Groningenveld heeft jarenlang gezorgd voor aardbevingen en schade aan huizen in de regio, en het sluiten ervan wordt gezien als een belangrijke stap om de veiligheid van Groningers te waarborgen. Het feit dat de Eerste Kamer meer informatie verlangt voordat zij hun besluit nemen, brengt echter onzekerheid met zich mee.

Rol van de Eerste Kamer als medewetgever

Commissaris van de Koning René Paas benadrukt dat de Eerste Kamer als medewetgever ook de beloften kent die aan Groningen zijn gedaan. Hij wijst erop dat leveringszekerheid in het verleden een reden is geweest om door te gaan met de gaswinning. Het is begrijpelijk dat dit onderwerp gevoelig ligt bij de bewoners, gezien de impact die de gaswinning heeft gehad op hun veiligheid en welzijn. Het is belangrijk dat de Eerste Kamer deze verantwoordelijkheid serieus neemt en de belangen van de Groningers in overweging neemt bij het nemen van hun besluit.

Uitstel gasbesluit Eerste Kamer wekt ongeloof in Groningen

Gevoeligheid rondom leveringszekerheid

De eerdere ervaringen met gaswinning en de impact ervan op de leveringszekerheid hebben gezorgd voor gevoeligheid rondom dit thema. Bewoners zijn geschrokken, verbijsterd, woedend of cynisch over het uitstel van het gasbesluit. Ze hebben in het verleden te maken gehad met aardbevingen, schade aan hun huizen en het verlies van vertrouwen in de politiek. De reacties van bewoners laten zien dat de leveringszekerheid een essentieel onderwerp is dat een zorgvuldige afweging verdient.

‘Dacht aan verlate 1 aprilgrap’

Gedeputeerde Susan Top geeft aan dat de moed haar bijna in de schoenen zakt door het uitstel van het gasbesluit. Ze dacht eerst dat het een verlate 1 aprilgrap was. Ze hoopt dat er uiteindelijk toch ingestemd wordt met het definitief sluiten van het Groningenveld, maar vraagt zich af waarom deze onrust nu moet worden veroorzaakt. De reactie van Top laat zien dat het uitstel verwarring en bezorgdheid veroorzaakt bij bestuurders en bewoners.

Verwachting van uitstel versus afstel

Ondanks het uitstel van het besluit, is er nog vertrouwen dat uiteindelijk instemming wordt gegeven voor de definitieve sluiting van de gasvelden. Commissaris van de Koning René Paas en meerdere andere betrokkenen hebben van verschillende kanten gehoord dat uitstel geen afstel betekent. Het is echter belangrijk dat het wetsvoorstel zo snel mogelijk wordt gerealiseerd om dit vertrouwen te bevestigen. Groningers hebben lang genoeg moeten wachten op maatregelen om hun veiligheid te waarborgen en het herstel van het vertrouwen in de politiek.

Reactie van demissionair staatssecretaris Vijlbrief

Demissionair staatssecretaris Vijlbrief heeft verbaasd en teleurgesteld gereageerd op het uitstel van het gasbesluit. Hij heeft toegezegd de vragen van senatoren over de leveringszekerheid zo snel mogelijk te beantwoorden en hoopt dat de Eerste Kamer later in april alsnog over de definitieve sluiting van de gaskraan zal vergaderen. De reactie van Vijlbrief laat zien dat de regering zich bewust is van de urgentie en de impact die het uitstel heeft op de Groningers.

Toekomstige debatten in de Eerste Kamer

De komende vergaderagenda van de Eerste Kamer zal hoogtepunten bevatten met betrekking tot de besluitvorming over de sluiting van de gasvelden. Het is belangrijk dat de Eerste Kamer alle beschikbare informatie en argumenten zorgvuldig afweegt voordat zij hun definitieve besluit nemen. Groningers en andere betrokkenen zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen en hopen dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst van de gaswinning in de regio.

Impact op Groningers

De stemming onder bewoners van Groningen is gemengd. Aan de ene kant is er opluchting en optimisme over de bijna unanieme steun in de Tweede Kamer voor de sluiting van de gasvelden. Dit laat zien dat er erkenning is voor de problemen die Groningers hebben ondervonden als gevolg van de gaswinning. Aan de andere kant heerst er ook angst en onzekerheid door het uitstel van het gasbesluit in de Eerste Kamer. Het vertrouwen in de politiek is al beschadigd en het uitstel kan dit vertrouwen verder ondermijnen.

Mogelijke gevolgen voor het vertrouwen in politiek

Het uitstel van het gasbesluit kan mogelijke gevolgen hebben voor het vertrouwen van Groningers in de politiek. Zij hebben jarenlang te maken gehad met aardbevingen, schade aan hun huizen en het gevoel dat hun veiligheid en welzijn niet serieus werden genomen. Het is belangrijk dat de Eerste Kamer de belangen van de Groningers serieus neemt en zorgvuldig afweegt voordat zij hun definitieve besluit nemen. Zo kan het vertrouwen in de politiek worden hersteld en kunnen Groningers weer hoop hebben op een veilige en stabiele toekomst.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *