vvd en bbb niet eens met intrekken strengere gevangenisregels voor georganiseerde misdaad 1

VVD en BBB niet eens met intrekken strengere gevangenisregels voor georganiseerde misdaad

Je ziet dat de VVD en BBB het niet eens zijn over het intrekken van de strenge gevangenisregels voor georganiseerde misdaad. De VVD vindt het besluit van minister Weerwind onbegrijpelijk en wil juist strengere maatregelen, terwijl de BBB vindt dat haar plannen verdedigbaar zijn. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen de wensen van de Tweede Kamer en noemt deze onverenigbaar met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Minister Weerwind komt nu met een nieuw, ‘afgezwakt’ voorstel waarover opnieuw gedebatteerd en gestemd zal worden in de Kamer.

VVD en BBB niet eens met intrekken strengere gevangenisregels voor georganiseerde misdaad

Hallo, jij daar! Ben je op de hoogte van het recente besluit van demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming om extra strenge gevangenisregels voor criminelen in te trekken? De VVD en BBB zijn het hier niet mee eens en hebben bezwaar gemaakt. Laten we eens kijken wat er precies aan de hand is.

VVD en BBB niet eens met intrekken strengere gevangenisregels voor georganiseerde misdaad

Besluit demissionair minister om strengere gevangenisregels terug te draaien

De VVD in de Tweede Kamer heeft kritiek geuit op het besluit van demissionair minister Weerwind om extra strenge gevangenismaatregelen voor criminelen terug te draaien. Deze maatregelen omvatten onder andere het beperken van het aantal telefoontjes en bezoeken voor leden van de georganiseerde misdaad, evenals het maken van geluidsopnamen.

VVD-Kamerlid Ellian noemt het besluit van Weerwind onbegrijpelijk en pleit voor strengere maatregelen, vergelijkbaar met die in landen als Italië. Aan de andere kant heeft BBB-Kamerlid Helder haar standpunt verdedigd en benadrukt dat er geen sprake is van afluisteren, maar enkel van het opnemen en bewaren van gesprekken met advocaten.

Grote bezwaren van de Raad van State

De Raad van State heeft grote bezwaren geuit tegen de wens van de Tweede Kamer om de gevangenisregels verder aan te scherpen. Het sterk inperken van telefoontjes en bezoeken, evenals het maken van geluidsopnamen van gesprekken met advocaten, wordt volgens de Raad in strijd geacht met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Minister Weerwind heeft aangegeven dat hij in de nieuwe wet voor de georganiseerde misdaad al de grenzen heeft opgezocht wat betreft toezicht en beperkingen voor gedetineerden. Hoewel bij serieuze verdenkingen wel degelijk geluisterd kan worden en geluidsopnamen gemaakt kunnen worden, is de Raad van State van mening dat verdere beperkingen onverenigbaar zijn met de wet.

VVD en BBB niet eens met intrekken strengere gevangenisregels voor georganiseerde misdaad

Voorstellen van VVD en BBB

Desondanks hebben de VVD en BBB voorgesteld om de gevangenisregels nog strenger te maken om criminelen het moeilijker te maken om bijvoorbeeld drugshandel te faciliteren of moordopdrachten te geven. Een meerderheid in de Kamer steunt deze voorstellen en heeft Weerwind gedwongen met een nieuw voorstel te komen voor debat en stemming.

We houden je op de hoogte van verdere ontwikkelingen in dit dossier. Blijf op de hoogte en volg de discussies in de Tweede Kamer nauwlettend!

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *