Nederland pleit samen met andere lidstaten voor asielprocedure in niet-EU-landen

Nederland pleit samen met andere lidstaten voor asielprocedure in niet-EU-landen

Nederland pleit samen met andere lidstaten voor asielprocedure in niet-EU-landen. Groep EU-lidstaten verzoekt om opvang van migranten buiten de EU, waar ze moeten afwachten of ze asiel kunnen krijgen in de EU. Kritiek van mensenrechten- en hulporganisaties op uitbesteding van migratieprocedures. #asielprocedure #nietEUlanden