ondanks vrees en waarschuwingen juist meer huurwoningen op de markt 4

Ondanks vrees en waarschuwingen juist meer huurwoningen op de markt

Ondanks de vrees en waarschuwingen van particuliere verhuurders, blijkt uit gegevens van het Kadaster dat het totale aantal huurwoningen juist is toegenomen. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting wil met een nieuwe wet de huur verlagen voor honderdduizenden huurders, maar dit stuit op verzet van verhuurders die stellen dat zij hun huizen moeten verkopen. Het Kadaster benadrukt echter dat veel verhuurders hun huizen aan andere verhuurders verkopen, waardoor ze nog steeds beschikbaar blijven op de huurmarkt. Daarnaast draagt ook nieuwbouw bij aan het toenemende aantal huurwoningen. Bovendien blijkt uit gegevens van het CBS dat jongeren onder de 35 jaar bijna de helft van hun inkomen besteden aan woonlasten, wat de behoefte aan regelingen op de huurmarkt verder onderstreept. Het wetsvoorstel van De Jonge moet nog door de Tweede en Eerste Kamer, maar er zijn al grote twijfels bij verschillende partijen.

De nieuwe wet

Huurverlaging voorgesteld door Hugo de Jonge

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting heeft een nieuwe wet voorgesteld om de huur te verlagen voor honderdduizenden huurders. Deze wet introduceert een huurplafond voor middenhuurwoningen. Het doel is om de huurmarkt te reguleren en jonge huurders financieel te ontlasten.

Verzet van particuliere verhuurders

Echter, particuliere verhuurders zijn fel tegen dit voorstel. Zij beweren dat als de huurverlaging doorgaat, zij gedwongen zullen zijn om hun huurhuizen te verkopen. Dit zorgt voor weerstand binnen de verhuurdersgemeenschap en roept twijfels op over de haalbaarheid van de plannen.

Twijfels bij formerende partijen

Ook de partijen die momenteel bezig zijn met de formatie van een nieuwe regering hebben hun twijfels geuit over het wetsvoorstel van minister De Jonge. Er zijn zorgen over de gevolgen van de huurverlaging en de impact ervan op de huurmarkt. Deze twijfels kunnen het proces van goedkeuring en implementatie van de nieuwe wet vertragen.

Bevestiging van het Kadaster

Toename in verkochte huurwoningen

Het Kadaster heeft bevestigd dat er inderdaad een toename is geweest in het aantal verkochte huurwoningen. Dit kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de mogelijke gevolgen van de voorgestelde huurverlaging. Verhuurders willen mogelijk hun huurhuizen van de hand doen voordat de wet van kracht wordt.

Algehele groei van aantal huurwoningen

Ondanks de vrees en waarschuwingen blijkt uit onderzoek van het Kadaster dat het totaal aantal huurwoningen juist is toegenomen. Dit komt doordat veel verhuurders ervoor hebben gekozen hun huizen te verkopen aan andere verhuurders in plaats van ze volledig uit de huurmarkt te halen. Bovendien heeft nieuwbouw bijgedragen aan de groei van de huurwoningvoorraad.

Verkoop van huurhuizen aan andere verhuurders

Het Kadaster merkt op dat veel verhuurders ervoor kiezen om hun huurhuizen te verkopen aan andere verhuurders. Hierdoor blijven de huizen beschikbaar voor verhuur en dragen ze bij aan de huurwoningvoorraad. Dit verzekert dat de huurmarkt stabiel blijft, zelfs als individuele verhuurders ervoor kiezen om hun eigendommen te verkopen.

Ondanks vrees en waarschuwingen juist meer huurwoningen op de markt

Verschillende types verhuurders

Kleine eigenaren van maximaal vijf woningen

Het Kadaster heeft een gedetailleerd overzicht gegeven van de verschillende soorten verhuurders op de markt. Dit omvat kleine eigenaren die niet meer dan vijf huurwoningen bezitten. Ondanks de voorgestelde huurverlaging blijkt uit het onderzoek van het Kadaster dat deze categorie verhuurders nog steeds huurwoningen toevoegt aan de markt.

Grote institutionele beleggers met grote portfolio’s

Daarnaast zijn er grote institutionele beleggers die een grote portefeuille hebben van meer dan 50 huurwoningen, inclusief pensioenfondsen. Ook zij dragen bij aan de toename van de huurwoningvoorraad, zelfs in het licht van de voorgestelde huurverlaging. Het Kadaster constateert dat alle soorten verhuurders bijdragen aan de groei van het aantal huurwoningen.

Toename in huurwoningvoorraad bij verschillende typen verhuurders

In het onderzoek van het Kadaster is vastgesteld dat de huurwoningvoorraad toeneemt bij alle typen verhuurders. Dit geeft aan dat ongeacht de individuele zorgen of bezwaren tegen de huurverlaging, de totale beschikbaarheid van huurwoningen er niet onder lijdt.

Transformatie van kantoren naar woningen

Aanvulling van woningvoorraad door transformaties

Een andere factor die heeft bijgedragen aan de groei van de huurwoningvoorraad, is de transformatie van kantoren naar woningen. Deze transformaties hebben ervoor gezorgd dat leegstaande kantoorgebouwen een nieuw leven hebben gekregen als woonruimte. Hierdoor kon de woningvoorraad worden aangevuld zonder dat er nieuwe huizen hoefden te worden gebouwd.

Verhuren van oude woning na aankoop van een nieuwe

Bovendien heeft het Kadaster opgemerkt dat steeds meer huiseigenaren ervoor kiezen om hun oude woning te verhuren nadat ze een nieuwe woning hebben gekocht. Dit draagt bij aan de beschikbaarheid van huurwoningen en biedt huurders meer opties op de huurmarkt.

Ondanks vrees en waarschuwingen juist meer huurwoningen op de markt

Financiële belasting voor jonge huurders

Hoog percentage van besteedbaar inkomen naar woonlasten

Volgens het CBS besteden jongeren onder de 35 jaar die huren van particuliere verhuurders bijna de helft van hun besteedbaar inkomen aan woonlasten. Dit legt een enorme financiële last op jonge huurders, waardoor het steeds moeilijker wordt om rond te komen. Minister De Jonge heeft als doelstelling om de huurmarkt te reguleren en jonge huurders financieel te ontlasten.

Doelstellingen van Hugo de Jonge om de huurmarkt te reguleren

Met zijn wet en voorgestelde huurverlaging wil minister De Jonge de huurmarkt effectiever reguleren en ervoor zorgen dat huurders een betaalbare woonlast hebben. Dit is bedoeld om jonge huurders te ondersteunen en hen meer financiële ruimte te geven voor andere uitgaven.

Recentelijke belastingverhogingen voor beleggers

De voorgestelde huurverlaging komt bovenop eerdere maatregelen en belastingverhogingen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd. Zo is de overdrachtsbelasting voor beleggers in 2021 verhoogd van twee naar acht procent en recentelijk zelfs naar 10,4 procent. Deze verhogingen hebben de druk op verhuurders en beleggers vergroot en hebben mogelijk bijgedragen aan hun bezorgdheid over de huurverlaging.

Klagen van verhuurders en beleggers

Onderbreuk van rendabiliteit van verhuur

Verhuurders en beleggers klagen al geruime tijd dat door de opeenstapeling van maatregelen het verhuren van woningen niet langer rendabel is. De huurverlaging zou de rendabiliteit van hun investeringen verder onder druk zetten, wat hun bezorgdheid en weerstand tegen de voorgestelde wet verklaart.

Waarschuwing van de Raad van State

De Raad van State heeft eind vorig jaar een waarschuwing afgegeven dat de voorgestelde huurverlaging zal leiden tot een verkoopgolf van huurpanden door verhuurders. Dit zou nadelige gevolgen kunnen hebben voor de beschikbaarheid van huurwoningen en de positie van huurders op de woningmarkt.

Ervaring van verhuurder Niek Verra

Een concrete ervaring die de bezwaren van verhuurders illustreert, is het verhaal van verhuurder Niek Verra uit Den Haag. Niek heeft onlangs een appartement verkocht, waarbij hij zou hebben kunnen profiteren van de nieuwe wet. Hij zou de huurprijs met 300 euro kunnen verlagen, maar volgens Niek zou dit hem in financiële problemen hebben gebracht. Dit voorbeeld benadrukt de impact van de huurverlaging op individuele verhuurders.

Verkoop van huurwoningen

Verwachte grote verkoopgolf

Het Kadaster voorspelt dat er een grote verkoopgolf zal plaatsvinden als gevolg van de aangekondigde huurverlaging. Zodra de wet van kracht wordt, zullen verhuurders hun huurhuizen willen verkopen voordat ze met de verlaagde huurprijzen worden geconfronteerd. Deze verkoopgolf zal echter naar verwachting geleidelijk plaatsvinden en niet onmiddellijk.

Geplande verkopen van leden vastgoedbeleggersvereniging ‘Vastgoed Belang’

Vastgoed Belang, de belangenvereniging voor particuliere vastgoedbeleggers, geeft aan dat veel van hun leden van plan zijn om hun huurhuizen te verkopen als gevolg van de voorgestelde huurverlaging. Dit kan een negatief effect hebben op de totale woningvoorraad en de beschikbaarheid van huurwoningen.

Verplaatsing van eigendom

Huurwoningen die gewoon van eigenaar veranderen

Ondanks de zorgen over de verkoop van huurwoningen, merkt het Kadaster op dat veel huurhuizen gewoon van eigenaar veranderen. Dit betekent dat de huizen in de huurmarkt blijven en beschikbaar blijven voor verhuur.

Opbouw van huurvoorraad

Het Kadaster signaleert ook een stijgend aantal huurhuizen dat wordt gekocht door kopers die de woning zelf willen bewonen. Dit geldt met name voor jonge starters die op zoek zijn naar betaalbare woningen. Deze ontwikkeling draagt bij aan de huurmarkt en biedt meer opties voor huurders.

Het effect op jonge starters

Profiteren van de huidige markt

Jonge starters kunnen profiteren van de huidige situatie waarin huurwoningen beschikbaar komen van investeerders. Dit creëert meer mogelijkheden voor jonge starters om een woning te kopen en biedt hen een alternatief voor het huren.

Aankoop van huurwoningen van investeerders

Nu huurwoningen beschikbaar komen van investeerders, hebben jonge starters de kans om huurwoningen te kopen. Dit opent de deur naar betaalbare opties voor jonge mensen die moeite hebben om een woning te kopen vanwege de stijgende huizenprijzen.

Betaalbare opties voor starters

Het aanbod van huurwoningen van investeerders biedt starters betaalbare opties op de woningmarkt. Dit stelt hen in staat om een huis te vinden dat past bij hun financiële mogelijkheden en hen helpt om een stabiele basis op te bouwen voor de toekomst.

Wetsvoorstel doorgang

Het proces van goedkeuring door Tweede en Eerste Kamer

Het wetsvoorstel van minister De Jonge moet nog worden goedgekeurd door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Voordat de wet van kracht wordt, moeten beide kamers hun goedkeuring geven. Dit proces kan worden beïnvloed door de bezwaren en twijfels die worden geuit door verschillende politieke partijen.

Tegenstand van verschillende politieke partijen

Tijdens een recent Kamerdebat over het wetsvoorstel kwam naar voren dat er tegenstand is van verschillende politieke partijen, waaronder de VVD, BBB, NSC en PVV. Deze tegenstand kan de goedkeuring en implementatie van de wet vertragen of zelfs in gevaar brengen.

Al met al blijft de voorgestelde huurverlaging van minister De Jonge onderwerp van debat en bezorgdheid. Terwijl particuliere verhuurders vrezen voor de rendabiliteit van hun investeringen, blijft het Kadaster aangeven dat de totale huurwoningvoorraad blijft groeien en dat er nog steeds betaalbare opties zijn voor jonge starters op de woningmarkt. Het proces van goedkeuring en implementatie van de wet zal de komende tijd cruciaal zijn om te bepalen in hoeverre de voorgestelde huurverlaging daadwerkelijk invloed zal hebben op de huurmarkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *