Bijdrage in de Raad van Europa over afluisterapparatuur Pegasus - Pieter Omtzigt

Bijdrage in de Raad van Europa over afluisterapparatuur Pegasus – Pieter Omtzigt

Bijdrage in de Raad van Europa over afluisterapparatuur Pegasus – Pieter Omtzigt

Er is toenemend bewijs dat spyware zoals Pegasus is verkocht aan ten minste 14 EU-lidstaten en is gebruikt door verschillende landen van de Raad van Europa, waaronder Polen, Hongarije, Griekenland, Spanje en Azerbeidzjan tegen journalisten, politieke tegenstanders, mensenrechtenactivisten, en advocaten. Dit heeft geleid tot schendingen van de mensenrechten en de nationale wetgeving en toezicht. Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens garandeert het recht op privéleven, maar ook artikel 18. Het gebruik van spyware zoals Pegasus heeft een verlammend effect op de vrijheid van meningsuiting en de eerlijkheid van verkiezingen.

In de resolutie worden specifieke aanbevelingen gedaan aan staten, waaronder het uitvoeren van effectieve en onafhankelijke onderzoeken naar misbruik en het bieden van compensatie aan slachtoffers van onwettige surveillance. Er wordt ook opgeroepen tot een moratorium op het gebruik van spyware en de regelgeving ervan, waarbij het gebruik beperkt wordt tot uitzonderlijke omstandigheden als een laatste redmiddel voor staatsveiligheid. De Raad van Europa zou een specifieke aanbeveling moeten aannemen over de verwerving, het gebruik, de verkoop en de export van spyware.

Belangrijkste punten

  • Pegasus is een vorm van spyware die is verkocht aan ten minste 14 EU-lidstaten en is gebruikt tegen journalisten, politieke tegenstanders, mensenrechtenactivisten en advocaten.
  • Het gebruik van spyware zoals Pegasus schendt de mensenrechten en de nationale wetgeving en toezicht, en heeft een verlammend effect op de vrijheid van meningsuiting en de eerlijkheid van verkiezingen.
  • De resolutie roept op tot effectieve en onafhankelijke onderzoeken naar misbruik, een moratorium op het gebruik van spyware en regelgeving ervan, en een specifieke aanbeveling van de Raad van Europa over de verwerving, het gebruik, de verkoop en de export van spyware.

Wat is Pegasus?

Pegasus is een spyware die zich onopgemerkt op een mobiele telefoon kan installeren en het mogelijk maakt voor overheden om alles te zien en te horen wat een persoon op zijn of haar telefoon doet. Het kan camera’s activeren, alle berichten en e-mails doorzoeken en zelfs bepalen wat voor politieke opvattingen iemand heeft. Met behulp van AI kan Pegasus zelfs persoonlijke gevoelens detecteren die iemand zelf nog niet eens heeft ontdekt.

In tegenstelling tot het boek 1984 van George Orwell, waarin burgers zich bewust zijn van het feit dat ze worden bekeken, is Pegasus onzichtbaar en kan het meer over iemand weten dan die persoon zelf. Er is bewijs dat Pegasus is verkocht aan minstens 14 EU-lidstaten en is gebruikt tegen journalisten, politieke tegenstanders, mensenrechtenactivisten en advocaten. Dit is in strijd met de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens, die het recht op privacy garandeert.

De Raad van Europa roept op tot onafhankelijke onderzoeken naar het misbruik van Pegasus door landen zoals Polen, Hongarije, Griekenland, Spanje en Azerbeidzjan. Andere landen die Pegasus hebben aangeschaft, moeten ook rapporteren over het gebruik en hun wetgeving en toezichtmechanismen op het gebied van geheime surveillance in overeenstemming brengen met de normen van de Raad van Europa.

De Raad van Europa stelt voor om een moratorium in te stellen op het gebruik van Pegasus en om het gebruik ervan te beperken tot uitzonderlijke situaties als laatste redmiddel voor staatsveiligheid. Er moet duidelijke wetgeving zijn, robuuste toezichtmechanismen, procedurele garanties en effectieve remedies voordat Pegasus in een democratische samenleving kan worden gebruikt.

Het gebruik van Pegasus kan de basis leggen voor een surveillancestaat en is daarom zeer gevaarlijk. Het is van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze tool.

Bewijs Van Gebruik In EU-Landen

Er is steeds meer bewijs dat spyware zoals Pegasus is verkocht aan ten minste 14 EU-lidstaten en is gebruikt door verschillende landen van de Raad van Europa, waaronder Polen, Hongarije, Griekenland, Spanje en Azerbeidzjan tegen journalisten, politieke tegenstanders, mensenrechtenactivisten, advocaten en andere juridische normen van de Raad van Europa en andere internationale normen zijn duidelijk geschonden. Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens garandeert het recht op privéleven, maar ook artikel 18. Het gebruik van spyware heeft een zeer verontrustend effect, omdat mensen weten dat hun overheid het gebruikt en ze weten dat ze niet vrij kunnen communiceren.

In de resolutie worden verschillende specifieke aanbevelingen gedaan aan staten. De belangrijkste landen die bij deze kwestie betrokken zijn, zoals Polen, Hongarije, Griekenland, Spanje en Azerbeidzjan, worden opgeroepen om effectief en onafhankelijk onderzoek te doen naar alle gevallen van misbruik en schadeloosstelling te bieden aan slachtoffers van onwettige surveillance. Andere staten die Pegasus hebben verworven of gebruikt, moeten ook binnen dezelfde termijn aan de Raad van Europa en de Venetiëcommissie rapporteren over het gebruik van spyware en hun wettelijke kader van toezichtmechanismen.

Alle lidstaten moeten ervoor zorgen dat hun nationale wetgeving inzake geheime surveillance en de uitvoering daarvan in overeenstemming zijn met de normen van de rechtbank en de Venetiëcommissie. In de korte termijn is er behoefte aan een moratorium en op de lange termijn moet het gebruik van spyware specifiek worden gereguleerd, zowel de verwerving als het gebruik ervan, waarbij het gebruik beperkt blijft tot uitzonderlijke situaties als een laatste redmiddel, zoals bij staatsveiligheid.

In de resolutie wordt de Venetiëcommissie uitgenodigd om de juridische kaders en praktijken inzake gerichte surveillance van alle lidstaten te beoordelen en te controleren of deze adequate en voldoende garanties bieden. Alleen dan zouden staten het mogen gebruiken als het wordt aangenomen. Het Comité van Ministers wordt gevraagd een specifieke aanbeveling aan de lidstaten aan te nemen, gericht op de verwerving, het gebruik, de verkoop en de export van spyware. Het Comité van Ministers moet op het laatste moment de haalbaarheid van een nieuwe Raad van Europa-conventie over dit onderwerp onderzoeken.

Het gebruik van Pegasus, gezien het niveau van inbreuk op de smartphone van een persoon, kan nauwelijks voldoen aan de eisen van proportionaliteit onder het internationaal recht inzake de mensenrechten. Staten kunnen het echter nodig hebben in uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij terrorisme of staatsveiligheid. Voordat dit gebeurt, moeten er echter duidelijke wetgeving, robuuste toezichtmechanismen, procedurele garanties en effectieve remedies zijn. Alleen dan kan het beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is in een democratische samenleving, in overeenstemming met de waarden van de Raad van Europa.

De Raad van Europa moet de organisatie zijn die dit onderwerp aanpakt, niet de EU. Het gebruik van dergelijke tools is uiterst gevaarlijk en moet met grote zorgvuldigheid worden gebruikt.

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *