Nieuw Sociaal Contract richt zich op herstel van beter bestuur in verkiezingsprogramma

Nieuw Sociaal Contract richt zich op herstel van beter bestuur in verkiezingsprogramma

Inleiding: Het verkiezingsprogramma van de nieuwe politieke partij Nieuw Sociaal Contract (NSC), geleid door Pieter Omtzigt, is primair gericht op het herstellen van de bestuurscultuur in Nederland, die volgens Omtzigt momenteel “stuk” is. Tijdens de presentatie van het programma, getiteld ‘Tijd voor herstel’, werden diverse punten naar voren gebracht om de bestuurscultuur te verbeteren en de rechten van burgers te waarborgen.

Kernpunten NSC Verkiezingsprogramma:

 1. Herstel van Bestuurlijke Orde:
  • Pieter Omtzigt benadrukte de noodzaak van een verbeterde bestuurscultuur om incidenten zoals de toeslagenaffaire en de aardbevingsschade in Groningen te voorkomen.
  • Zonder verbetering vreest Omtzigt dat burgers zich zullen afkeren van de politiek en soms van de Nederlandse samenleving als geheel.
 2. Grondwettelijk Hof:
  • NSC pleit voor de oprichting van een grondwettelijk hof waar burgers kunnen toetsen of hun rechten zijn geschonden.
 3. Regionaal Kiesstelsel en Rijkstoezicht:
  • De invoering van een regionaal kiesstelsel en een wet op het Rijkstoezicht zijn andere voorstellen van NSC.
 4. Bescherming van Klokkenluiders:
  • Verbeterde bescherming voor klokkenluiders is ook een belangrijk punt in het verkiezingsprogramma.
 5. Bestaanszekerheid en Basisvoorzieningen:
  • Naast bestuurscultuur richt NSC zich op bestaanszekerheid, het bestrijden van voedselarmoede en het toegankelijk maken van basisvoorzieningen zoals energie en zorg voor iedereen.
 6. Migratiebeleid:
  • NSC wil het migratiesaldo beperken tot 50.000 per jaar en stelt een twee-statusstelsel voor om onderscheid te maken tussen tijdelijke en langdurige migranten.
 7. Woningbouw:
  • De partij streeft naar de bouw van 350.000 nieuwe woningen door woningcorporaties in de komende jaren, een hoger aantal dan het huidige kabinet voorstelt.
 8. Overige Punten:
  • Enkele andere opvallende punten zijn het afzien van kilometerheffing en gratis kinderopvang, de bouw van twee nieuwe kerncentrales, een stop op de bouw van nieuwe megastallen, behoud van streekziekenhuizen, een nieuwe minister voor Migratiebeleid en een herziening van het stikstofbeleid.

Conclusie: Pieter Omtzigt benadrukt dat hoewel niet alle voorgestelde veranderingen binnen vier jaar kunnen worden gerealiseerd, hij hoopvol is dat burgers de verbeteringen in de bestuurscultuur zullen ervaren als NSC aan de macht komt. Het uitgebreide verkiezingsprogramma van NSC belicht de dringende behoefte aan beter bestuur om de stabiliteit en welvaart van de Nederlandse samenleving te waarborgen.

Lees het volledige programma via deze link.

Vergelijkbare berichten

3 reacties

 1. Ik vind de 50.000 immigranten een goed streefgetal maar vrees dat er met de EU onderhandelt moet worden om dit realiseren. Daar wordt namelijk beslist hoeveel mensen hier binnenkomen.Ik heb nog niks gelezen over arbeids migratie streefgetallen en wat te doen met alle illegalen die hier rondlopen.Het is duidelijk dat deze ongebreidelde immigratie groei niet vol te houden is en bevolkingsgroei alleen snel zal doen toenemen waardoor onze woon en recreatie gebieden onder druk komen te staan.

 2. Beste NSC

  Ik vind de inzet van uw partij voor bestuurlijke verandering verfrissend maar ik maak mij zorgen om twee punten te weten:
  De BV Nederland loopt vast op de huidige beheerssystemen die door de marktwerking en het ongecontroleerd doorberekenen van kosten onhoudbaar en onbetaalbaar worden. Ik zie bij alle partijen alleen oplossing in beheer en niet in problemen. Het aantal partijen in de zorg explodeert evenals de maatschappelijke kosten. Wij hebben een Nationale Politie waarom geen Nationale Zorg of tenminste een beperkt aantal regionaal geborgde organisaties?
  Wat gaat u doen met de erfbelasting van het eigen huis na overlijden van een van de partners Moet de langstlevende partner zijn haar huis verkopen om het kindsdeel te betalen! Heb je heel je leven gespaard om een huis te kopen en dan gaat je huis naar de staat en je vrouw of man op straat!
  Graag een duidelijk standpunt!

 3. Beste NSC China! In de eerste helft 2023 werden goedkeuringen verleend voor 52GW aan nieuwe kolencentrales, werd begonnen met de bouw van 37GW aan nieuwe kolencentrales. De grootste vervuilers van de aarden waar ik zo veel van hou! Zelf kook ik op inductie en staat de verwarming op 12 . Was mij zelf met koud water. 28-6-1952 geboren en mijn familie was straat arm. Dat heeft mij sterk gemaakt. Tot 12 jaar wist ik niet hoe warm water aan voelde. Daarom ben ik Groningen nog altijd dankbaar! Het is moeilijk om met meneer Wilders te regeren en toch is het mogelijk! Ik snap niet dat een afgetreden kabinet, de VVD nog altijd belangrijke beslissingen mag nemen. Het toe zeggen van 15 miljoen euro. Dat geld komt van de burger die belasting betaald! Mijn hoop dat er snel een kabinet komt die niet zo ver wegstaat van de burgers. Zelf en velen met mij doen er alles aan om bewust te leven. Vriendelijke groet, I.Klaasing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *