Gezondheidszorg volgens het NSC-verkiezingsprogramma

NSC Verkiezingsprogramma – Gezondheidszorg

Gezondheidszorg volgens het NSC-verkiezingsprogramma

Algemeen Beeld

Het NSC-verkiezingsprogramma biedt een uitgebreid en holistisch beeld van de gezondheidszorg, waarbij diverse aspecten grondig worden behandeld. Van toegankelijkheid en betaalbaarheid tot de rol van sociale netwerken en de woonomgeving, het programma benadrukt de complexiteit en de onderlinge verbondenheid van verschillende facetten die de gezondheidszorg in Nederland beïnvloeden.

Gedetailleerde Analyse

1. Toegankelijkheid en Betaalbaarheid
Het programma onderstreept het recht van iedereen op toegankelijke, beschikbare en betaalbare zorg, ongeacht hun achtergrond of locatie (Pagina 5 van deel 3).

2. Eigen Risico
De NSC wijst het verhogen van het eigen risico af, omdat dit de risicosolidariteit in de zorg zou ondermijnen (Pagina 5 van deel 3).

3. Mantelzorg
Mantelzorg wordt gezien als essentieel voor de houdbaarheid van de gezondheidszorg. Het programma pleit voor mantelzorgverlof en een volwaardige plek in het zorgbeleid voor mantelzorgers (Pagina 5 van deel 3).

4. Eerstelijnszorg
Er wordt gestreefd naar een eerstelijnszorgstelsel dat is georganiseerd rond integrale gezondheidscentra in de wijk (Pagina 5 van deel 3).

5. Mentale Gezondheid
De mentale gezondheid wordt gezien als een maatschappelijke opgave. De toegang tot geestelijke gezondheidszorg (ggz) moet worden verbeterd (Pagina 6 van deel 3).

6. Sociale Zekerheid en Zorg
Er wordt gesproken over de uitgaven van de rijksoverheid, sociale zekerheid, en zorg, wat aangeeft dat deze onderwerpen als onderling verbonden worden gezien (Pagina 76 van deel 4).

7. Multidisciplinaire Aanpak
Er wordt aangegeven dat problemen zoals overlast kunnen worden verminderd als gemeenten, zorginstellingen, en anderen hun verantwoordelijkheid nemen voor zorg en hulpverlening aan mensen die zorg mijden (Pagina 68 van deel 4).

8. Zorgplicht van Banken
Het programma benadrukt dat banken een zorgplicht hebben, wat indirect kan impliceren dat instellingen buiten de gezondheidszorg ook een bepaalde ‘zorgplicht’ hebben ten opzichte van het welzijn van de samenleving (Pagina 78 van deel 4).

Conclusie

De NSC legt in hun verkiezingsprogramma een aanzienlijke nadruk op gezondheidszorg, waarbij verschillende aspecten worden belicht. De partij benadert gezondheidszorg vanuit een holistische invalshoek, waarbij zowel fysieke als mentale gezondheid, evenals sociale en economische factoren, worden meegenomen. Er is een sterk accent op toegankelijkheid, betaalbaarheid, en de integratie van verschillende zorgverleners en instellingen.

Vergelijkbare berichten

3 reacties

  1. Beste schrijver(s) van standpunt zorg en onderwijs,
    Een groot deel van deze standpunten zijn aardig beschreven met de vinger op de zere plek, hoewel beknopt weer gegeven.
    Ik vind het echter onbegrijpelijk dat hier beschreven wordt dat mensen in deze sector aaangemoedigd worden minder deeltijd en meer 4- 5 dagen te gaan weken. Wanneer je op je voorblad zet: “Tijd voor herstel” geeft dat te denken. Ik werk 29 jaar als ( hbo) verpleegkundige in de zorg , heb familie die werkt in het onderwijs en juist tijd voor herstel is nodig. Dus werken in deeltijd is belangrijk om een goede werk / prive balans te kunnen waarborgen. Juist deze sectoren kampen met hoge werkdruk/ burn outs. Meer mensen opleiden, deze beroepen positief labelen, werkdruk verlagen (meer tijd en aandacht voor zorgvrager/ kinderen) en een hoger salaris voor mensen op de werkvloer zou het verschil kunnen maken. Een van de redenen om dit werk te kiezen is juist dat je in deeltijd kunt werken voor een goede balans, zeker wanneer je ( kleine) kinderen hebt. Laat mensen hierin hun eigen keuzes maken. Met vriendelijke groet, mw. H. Keizer

    1. Ik ben een MBO verpleegkundige en moet zeker 32 uur werken om mijn gezin te onderhouden. Bovenstaande is gericht op tweeverdieners. Toen de boodschappen goedkoper waren werkte ik 28 uur nu 32 om gezond te kunnen blijven eten en wat te kunnen ondernemen. De lonen moeten gewoon omhoog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *