Onderwijs volgens het NSC-verkiezingsprogramma (Pagina's 1-40)

NSC Verkiezingsprogramma – Onderwijs

Onderwijs volgens het NSC-verkiezingsprogramma (Pagina’s 1-80)

Algemeen Beeld

Het NSC-verkiezingsprogramma benadert onderwijs als een veelomvattend en gelaagd onderwerp, met een focus op kwaliteit, toegankelijkheid en regionale samenwerking. Er is aandacht voor de rol van onderwijs in de bredere samenleving, inclusief de uitdagingen en kansen die dit met zich meebrengt. De partij ziet onderwijs niet alleen als een taak voor scholen en leraren maar betrekt hierbij ook ouders, het bedrijfsleven en de overheid.

Gedetailleerde Analyse

1. Persoonlijke Verantwoordelijkheid en Beter Onderwijs (Pagina 3)
Het programma begint met de nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid als basis voor beter onderwijs.

2. Regionale Samenwerking (Pagina 8)
De NSC wil het regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en gemeenten actief betrekken bij onderwijsvraagstukken.

3. Studentenhuisvesting (Pagina’s 21-22)
Het programma wijst op de noodzaak van voldoende studentenhuisvesting en stelt voor dit leidend te maken voor het toelatingsbeleid.

4. Hoger Onderwijs en Taalbeleid (Pagina’s 23-24)
De NSC wil dat opleidingen in het hoger onderwijs grotendeels weer in het Nederlands worden aangeboden.

5. Onderwijs en Opvoeding (Pagina’s 23-24)
De NSC ziet onderwijs als een basis voor de opvoeding en vorming van kinderen, mits dit voldoet aan het reguliere curriculum.

6. Structurele Bekostiging (Pagina 14)
De overheid moet zorgen voor een betrouwbare, structurele bekostiging van het onderwijs.

7. Menselijke Maat (Pagina 14)
De kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs is gediend bij sterke onderwijsgemeenschappen die aansluiten bij de menselijke maat.

8. Administratieve Lasten (Pagina 14)
Het programma pleit voor het verminderen van administratieve lasten, zodat leraren zich kunnen concentreren op hun kerntaken.

9. Kwetsbare Kinderen (Pagina 15)
Er is aandacht voor kwetsbare kinderen, waarbij wordt gepleit voor het toekennen van meer middelen om beperkingen in onderwijsaanbod en -tijd te vermijden.

10. Schooladvies (Pagina 15)
Het programma wil schooluitval voorkomen door een goed onderbouwd schooladvies en door scholen meer ruimte te bieden voor differentiatie.

Aanvullingen vanuit de derde en vierde delen van het programma

11. Informatiebeveiliging (Pagina 61)
Er is aandacht voor informatiebeveiliging binnen het onderwijs om privacy en veiligheid te waarborgen.

12. Digitale Vaardigheden (Pagina 65)
Er is een focus op het versterken van digitale vaardigheden in het onderwijs.

13. Loopbaanbegeleiding (Pagina 72)
De NSC pleit voor het inbedden van loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling binnen het onderwijs.

14. Grensregio’s (Pagina 73)
Er wordt de samenwerking in grensregio’s gestimuleerd, met name op het gebied van onderwijs.

15. Basis Onderwijs Financiering (Pagina 76)
Er gaat jaarlijks ongeveer 14 miljard euro naar het basisonderwijs, met een voorstel voor een alternatieve ‘rijke schooldag’.

Conclusie

De NSC heeft een uitgebreide en gelaagde benadering van onderwijs, die zich uitstrekt van de basis- tot de hogeronderwijsniveaus. De partij erkent de complexiteit van onderwijsvraagstukken en streeft naar een holistische benadering waarbij verschillende stakeholders worden betrokken.

Vergelijkbare berichten

4 reacties

 1. Graag zou ik het programma boekje willen kopen kunt u mij vertellen wat dit kost en waar ik dit zodat ik het op mijn gemak kan lezen (banknummer) kan betalen uiteraard inclusief porto kosten!.
  U verder veel succes wensend bij de verkiezingen en vriendelijke groet ,
  Helma Zuidam
  Duvenvoordestraat 78
  2013 AG Haarlem.

 2. Beste schrijver van het standpunt onderwijs, heel positief dat hierin omschreven wordt dat speciaal onderwijs nodig is en dat er meer geld/ aandacht naar toe moet gaan!!
  Een kleine bijdrage aan de oplossing voor het gebrek aan onderwijzers kan zijn om de kleuter / jonge kind leerkracht weer terug te laten keren. Wanneer je leerkrachten gaat opleiden voor de voorschool- onderbouw kun je de rekentoets laten vervallen voor deze studenten. Hier struikelen nu in potentie uitstekende leerkrachten op die zo behouden zouden kunnen worden voor het jonge kind, mits hun interesse hier naar uitgaat.

 3. Mijn dochter van 17 jaar, vraagt, pa, waarom leren wij wat we nu leren op school. Wat heeft het voor nut gehad, en wat heb ik er eigenlijk aan voor de keuzes die ik nu moet maken. Ik ben nu 17 zit op het mbo weet totaal niet wat ik later wil. Maar heb eigelijk door de verkeerde voorlichting van school nu al heel veel verkeerde stappen gemaakt. Dus ze vraagt aan me, waarom leren we allemaal die onzin, we komen van school en eigenlijk hebben we niks geleerd. Ze hadden beter ons kunnen leren als je een bepaald beroep wilt gaan doen welke opleiding je hiervoor moet gaan doen en samen met jou een leer carrière plan maken en hierbij de juiste vakken laten leren. Maar ze moeten hier al op de lagereschool mee beginnen, wat het je aan een vak als geschiedenis en je leert dingen waar je nooit meer wat aan hebt. Ze kunnen beter leren hoe ons sterren systeem er uitziet, hoe wij zijn ontstaan en wat men verder verwacht hoe men leeft in de toekomst. Wat zijn de menselijke essentiële bouwstenen. Hoe zit de wereld in elkaar, hoe werken we samen en wat zijn je bondgenoten en waarom, waarom is dit belangrijk voor de economie. Laat ons leren wat we kunnen doen als iemand gewond is en hoe we iemands leven kunnen redden. Hoe we goed voor ons zelf moeten zorgen en waarom en hoe. Hoe we gezond eten voor ons kunnen maken en wat goed en fout is. Hoe we kater ons geld moeten verdienen en welke opleiding hiervoor nodig is. Dus veel meer praktijk gericht leren, goed Nederlands en Engels of Duits wiskunde , maar geen onzin vakken zoals Frans voor 2 jaar endaarna nietmeer dit zijn gewoon dingen om de tijd mee te vullen. Eigenlijk heeft ze wel een PUNT veel meer op het leven geschreven leerplan, waar je later veel meer aan hebt, waar je kinderen vanaf de lage school al mee geeft wat het nut is van wat ze leren en dat ze dit doen voor hun eigen leerplan voor later. Ok vond het als vader een zeer wijze opmerking en kan alleen maar dit delen met de mensen van een eventuele toekomstige regering. Ik hoop dan ook dat jullie eens nadenken over hoe het nu gaat, we leren nog zoals onze grootouders het ook leerden, wellicht is een heel andere aanpak wel veel beter voor iedereen, onze kinderen zijn de toekomst van de nieuwe wereld en daar hoort een ander onderwijs plan bij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *